Poništenje javnih poziva za prijavu potraživanja

26. мар. 2010.
Agencija za privatizaciju obaveštava državne i ostale poverioce o:

PONIŠTENjU JAVNIH POZIVA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


Agencija za privatizaciju je dana 16.08.2005. godine, na osnovu člana 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 18/03, 45/05), a u vezi sa članom 30. i 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 45/05), uputila Javni poziv državnim i ostalim poveriocima da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema subjektu privatizacije:


Preduzeće: JAT-HOTELI SLAVIJA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za hotelske usluge
Sedište: BEOGRAD
Adresa: Svetog save 1-9
Matični broj: 20039329
Datum objavljivanja oglasa za prijavu potraživanja: 16.08.2005.

Subjekti privatizacije osnovani su odlukom Javnog preduzeća "JAT AIRWAYS", Beograd dana 09.04.2005. godine.

Imajući da su predmet otpusta duga dospela a neizmirena potraživanja poverilaca sa stanjem na dan 31.12.2004. godine kao i da je subjekt privatizacije osnovani 09.04.2005.godine, Agencija za privatizaciju je dana 22.03.2010. godine donela Odluku broj 10-1000/10-700/05 kojom se navedeni Javni poziv za prijavu potraživanja, poništava.
Славија хотели доо
Контрола

СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ, БЕОГРАД (ВРАЧАР)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива