Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 15.04.2003. u Beogradu

14. мар. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001 i 45/2002), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Novinsko-izdavačko akcionarsko društvo ZAŠTITA PRES, BEOGRAD
 2. Preduzeće za konsalting usluge KONSALTING BIRO akcionarsko društvo sa mešovitim kapitalom, BEOGRAD
 3. Društveno preduzeće kožna galanterija INEKS 29. NOVEMBAR, BEOGRAD
 4. Saobraćajno preduzeće JUGOPREVOZ PARAĆIN sa potpunom odgovornošću, PARAĆIN
 5. Zanatsko društveno preduzeće ZANAT SERVIS, POŽAREVAC
 6. Akcionarsko društvo za proizvodnju začina,aditiva,creva i sirila i trgovinu na veliko i malo PKB BIOPAK, BEOGRAD
 7. Društveno trgovinsko preduzeće KOSANICA sa p.o., KURŠUMLIJA
 8. Društveno preduzeće za pružanje frizerskih usluga UKRAS, SMEDEREVSKA PALANKA
 9. Građevinsko proizvodno trgovinsko preduzeće u društvenoj svojini GRAĐEVINAR sa p.o., BEOGRAD
 10. DP na akcije za hidrogradnju i niskogradnju VODOGRADNjA, ZAJEČAR
 11. Preduzeće za proizvodnju , promet, montažu i servis vaga i merila VAGA, BEOGRAD
 12. Preduzeće za projektovanje, inženjering i trgovinu ATELjE STARI GRAD a.d., BEOGRAD
 13. Akcionarsko društvo za trgovinu VIŠNjICA, BEOGRAD
 14. Preduzeće za prevoz putnika i robe JUGOPREVOZ-VELIKA PLANA a.d., VELIKA PLANA
Преузмите
Архива

Новинско-издавачко акционарско друштво ЗАШТИТА ПРЕС

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Архива

Предузеће за консалтинг услуге КОНСАЛТИНГ БИРО акционарско друштво са мешовитим капиталом

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Архива

Друштвено предузеће кожна галантерија ИНЕКС 29. НОВЕМБАР

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама

Саобраћајно предузеће ЈУГОПРЕВОЗ ПАРАЋИН са потпуном одговорношћу

Локација:

Параћин

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Архива

Занатско друштвено предузеће ЗАНАТ СЕРВИС

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

Акционарско друштво за производњу зачина,адитива,црева и сирила и трговину на велико и мало ПКБ БИОПАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња зачина и других додатака храни

Акционарски фонд

Друштвено трговинско предузеће КОСАНИЦА са п.о.

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Друштвено предузеће за пружање фризерских услуга УКРАС

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Делатност фризерских и козметичких салона

Архива

Грађевинско производно трговинско предузеће у друштвеној својини ГРАЂЕВИНАР са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

ДП на акције за хидроградњу и нискоградњу ВОДОГРАДЊА

Локација:

Зајечар

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Архива

Предузеће за производњу , промет, монтажу и сервис вага и мерила ВАГА

Локација:

Београд

Делатност:

Кабловске телекомуникације

Стечај

Предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину АТЕЉЕ СТАРИ ГРАД а.д., Београд - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

Акционарско друштво за трговину ВИШЊИЦА

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Акционарски фонд

Предузеће за превоз путника и робе ЈУГОПРЕВОЗ-ВЕЛИКА ПЛАНА а.д.

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива