Saopštenje sa javne aukcije održane 18.02.2003. u Beogradu

18. феб. 2003.
Dana 18.02.2003. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 42. po redu javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:

 1. DP TEHNIKA BIROOPREMA, Beograd
  Početna cena: 110.000,00 | Prodajna cena: 5.700.000,00
  Kupac: "GENERAL EKONOMIK" DOO
 2. DP SLOBODA-TARA, Bajina Bašta
  Početna cena: 6.334.000,00 | Prodajna cena: 15.300.000,00
  Kupac: Radomir Sretković
 3. DP LIDO, Beograd
  Početna cena: 1.129.000,00 | Prodajna cena: 32.000.000,00
  Kupac: Aleksandar Arsić
 4. AD BRODARSTVO, Požarevac
  Početna cena: 23.674.000,00 | Prodajna cena: 23.674.000,00
  Kupac: Predrag Maksimović
 5. DP POBEDA, Predajane
  Početna cena: 15.798.000,00 | Prodajna cena: 16.300.000,00
  Kupac: Dragan Pavlović
 6. DP PIONIR, Pirot
  Početna cena: 1.532.000,00 | Prodajna cena: 3.400.000,00
  Kupac: Zoran Janačković
 7. AD INŽENjERING-AUTOMATIKA, Beograd
  Početna cena: 13.000,00 | Prodajna cena: 1.460.000,00
  Kupac: Milomir Kandić
 8. DP ROTOR, Beograd
  Početna cena: 4.617.000,00 | Prodajna cena: 4.617.000,00
  Kupac: "PRO GALVANO MIKROMETAL"
 9. DP ISTER-INŽENjERING, Valjevo
  Početna cena: 282.000,00 | Prodajna cena: 282.000,00
  Kupac: Milomir Branković – konzorcijum
 10. DP AGROOPREMAPROMET, Jagodina
  Početna cena: 1.527.000,00 | Prodajna cena: 10.600.000,00
  Kupac: Grujica Stanković
 11. DP CRVENI SIGNAL-BEOGRAD, Beograd
  Početna cena: 5.610.000,00 | Prodajna cena: 45.000.000,00
  Kupac: Vitomir Vukelić
 12. DP NISKOGRADNjA, Paraćin
  Početna cena: 7.506.000,00 | Prodajna cena: 7.506.000,00
  Kupac: Zoran Antić - konzorcijum
 13. DP 27. NOVEMBAR, Raška
  Početna cena: 1.893.000,00 | NEUSPEŠNA
 14. DP MIP, Požarevac
  Početna cena: 26.945.000,00 | NEUSPEŠNA
 15. DP RUL, Leskovac
  Početna cena: 45.105.000,00 | NEUSPEŠNA
 16. DP SLOGA, Guča
  Početna cena: 1.033.000,00 | NEUSPEŠNA
 17. DP KOLOR, Arilje
  Početna cena: 1.270.000,00 | NEUSPEŠNA
 18. DP BUDUĆNOST, Paraćin
  Početna cena: 81.478.000,00 | NEUSPEŠNA
 19. DP SINTEKS, Vlasotince
  Početna cena: 3.368.000,00 | NEUSPEŠNA

Стечај

Друштвено предузеће фабрика чарапа СИНТЕКС ВЛАСОТИНЦЕ -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Власотинце

Делатност:

Производња плетених и кукичаних чарапа

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО за производњу електро-енергетске опреме БУДУЋНОСТ ДОО ВАЉЕВО

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Стечај

Друштвено предузеће НИСКОГРАДЊА

Локација:

Параћин

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ЦРВЕНИ СИГНАЛ-БЕОГРАД предузеће за саобраћајну техника

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност школа за возаче

Архива

Д.П. за међународну и унутрашњу трговину и производњу АГРООПРЕМАПРОМЕТ

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња алата

Акционарски фонд

Друштвено предузеће РОТОР

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Архива

Акционарско друштво за истраживање и развој у области аутоматике ИНЖЕЊЕРИНГ-АУТОМАТИКА

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

AД EЛЕКТРОИНДУСТРИЈА РУЛ, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња опреме за осветљење

Архива

Друштвено предузеће за трговину и сервис ТЕХНИКА БИРООПРЕМА / ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНИ КОНСАЛТИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

Предузеће за производњу апарата за домаћинство СЛОБОДА-ТАРА БАЈИНА БАШТА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња електричних апарата за домаћинство

Архива

Предузеће за друштвену исхрану и угоститељство ЛИДО са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ Месна индустрија МИП ДП ПОЖАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Архива

Акционарско друштво за речни и језерски саобраћај БРОДАРСТВО

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

Архива

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ПОБЕДА

Локација:

Предејане

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

ДОО Конфекција КОЛОР АРИЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ариље

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива