Saopštenje sa javne aukcije održane 17.02.2003. u Novom Sadu

17. феб. 2003.
Dana 17. februara 2003. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju – Kancelarija Novi Sad, održana je 41. po redu, a sedma u Novom Sadu, javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:

 1. DP "ORNAMENT", Subotica
  Početna cena: 587.000 | Prodajna cena: 587.000
  Kupac: Kosta Milašević, konzorcijum
 2. DP "TELEČKA", Telečka
  Početna cena: 829.000 | Prodajna cena: 829.000
  Kupac: Elveđi Akoš, konzorcijum
 3. UTP "SM-TURIST", Zrenjanin
  Početna cena: 2.949.000 | NEUSPELA
 4. DP "PRVI OKTOBAR", Žabalj
  Početna cena: 4.619.000 | Prodajna cena: 15.500.000
  Kupac: Mirko Popović
 5. DP "VOJVODINA KOMISION", Novi Sad
  Početna cena: 6.285.000 | Prodajna cena: 44.000.000
  Kupac: Radenko Đuričić
 6. DP "TISA", Bečej
  Početna cena: 2.540.000 | NEUSPELA
 7. DP "URNA", Subotica
  Početna cena: 169 | Prodajna cena: 169
  Kupac: Slavko Letović
 8. DP "PROLETER", Bačka Topola
  Početna cena: 1.907.000 | Prodajna cena: 18.500.000
  Kupac: Ana Čizik, konzorcijum
 9. DP "MLIN", Bela Crkva
  Početna cena: 859.000 | Prodajna cena: 34.000.000
  Kupac: Josa Paunović, konzorcijum
 10. DP "ZANKOP-STAVITEL", Kovačica
  Početna cena: 865.000 | NEUSPELA
 11. DP "AMC ZVEZDA", Pančevo
  Početna cena: 10.816.000 | Prodajna cena: 44.000.000
  Kupac: Miroljub Prijović, kozorcijum
 12. UTP "LIPA", Kanjiža
  Početna cena: 3.209.000 | Prodajna cena: 13.000.000
  Kupac: Ištvan Dukai
 13. DP "DUŠAN KOŠUTIĆ", Bočar
  Početna cena: 6.406.000 | Prodajna cena: 44.000.000
  Kupac: Željko Nedić
 14. DP "FEROFLEKS", Srbobran
  Početna cena: 6.855.000 | NEUSPELA
 15. DP "ŠIDESKSPRES" Šid
  Početna cena: 5.570.000 | Prodajna cena: 5.570.000
  Kupac: Branko Radičanin, konzorcijum

Архива

Друштвено стакларско предузеће ОРНАМЕНТ са п.о.

Локација:

Суботица

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

Угоститељско туристичко предузеће СМ-ТУРИСТ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено предузеће за угоститељске услуге и трговину ТЕЛЕЧКА

Локација:

Телечка

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Д.П. за производњу пољопривредних машина и резервних делова за пољопривредне машине ПРВИ ОКТОБАР

Локација:

Жабаљ

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Акционарски фонд

Предузеће у друштвеној својини за трговинске услуге и промет ВОЈВОДИНАКОМИСИОН

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Архива

Друштвено предузеће за производњу и промет четака, пласитчне и дрвне галантерије ТИСА

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња метли и четки

Архива

Предузеће за продају погребне опреме, превоз и церемонијал сахране УРНА

Локација:

Суботица

Делатност:

Погребне и сродне делатности

Друштвено предузеће ПРОЛЕТЕР

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Друмски превоз терета

Предузеће у друштвеној својини за млинске производе МЛИН

Локација:

Бела Црква

Делатност:

Производња млинских производа

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ КОВАКО ДОО, КОВАЧИЦА

Локација:

Ковачица

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Архива

Друштвено предузеће за пружање услуга у друмском саобраћају АМЦ ЗВЕЗДА

Локација:

Панчево

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

Архива

Туристичко угоститељско предузеће ЛИПА

Локација:

Кањижа

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Архива

Друштвено предузеће за превоз путника, туристичку и ремонтну делатност ШИДЕКСПРЕС

Локација:

Шид

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Акционарски фонд

Друштвено предузеће пољопривредно добро ДУШАН КОШУТИЋ

Локација:

Бочар

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу и трговину сировинама из отпада ФЕРОКС-НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива