Obaveštenje za 42. javnu aukciju koja će se održati 18.02.2003. u Beogradu

17. феб. 2003.
U utorak, 18.02.2003.godine, u u Velikoj sali PKJ, Terazije 23, s početkom u 11,00 časova, održaće se 42. javna aukcijska prodaja 70% kapitala sledećih preduzeća:
 1. DP TEHNIKA BIROOPREMA, Beograd
 2. DP 27. NOVEMBAR, Raška
 3. DP SLOBODA-TARA, Bajina Bašta
 4. DP LIDO, Beograd
 5. DP MIP, Požarevac
 6. AD BRODARSTVO, Požarevac
 7. DP POBEDA, Predajane
 8. DP PIONIR, Pirot
 9. DP RUL, Leskovac
 10. DP SLOGA, Guča
 11. AD INŽENjERING-AUTOMATIKA, Beograd
 12. DP ROTOR, Beograd
 13. DP ISTER-INŽENjERING, Valjevo
 14. DP AGROOPREMAPROMET, Jagodina
 15. DP CRVENI SIGNAL-BEOGRAD, Beograd
 16. DP KOLOR, Arilje
 17. DP NISKOGRADNjA, Paraćin
 18. DP BUDUĆNOST, Paraćin
 19. DP SINTEKS, Vlasotince

Стечај

Друштвено предузеће фабрика чарапа СИНТЕКС ВЛАСОТИНЦЕ -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Власотинце

Делатност:

Производња плетених и кукичаних чарапа

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО за производњу електро-енергетске опреме БУДУЋНОСТ ДОО ВАЉЕВО

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Стечај

Друштвено предузеће НИСКОГРАДЊА

Локација:

Параћин

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ЦРВЕНИ СИГНАЛ-БЕОГРАД предузеће за саобраћајну техника

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност школа за возаче

Архива

Д.П. за међународну и унутрашњу трговину и производњу АГРООПРЕМАПРОМЕТ

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња алата

Акционарски фонд

Друштвено предузеће РОТОР

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Архива

Акционарско друштво за истраживање и развој у области аутоматике ИНЖЕЊЕРИНГ-АУТОМАТИКА

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

AД EЛЕКТРОИНДУСТРИЈА РУЛ, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња опреме за осветљење

Архива

Друштвено предузеће за трговину и сервис ТЕХНИКА БИРООПРЕМА / ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНИ КОНСАЛТИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

Предузеће за производњу апарата за домаћинство СЛОБОДА-ТАРА БАЈИНА БАШТА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња електричних апарата за домаћинство

Архива

Предузеће за друштвену исхрану и угоститељство ЛИДО са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ Месна индустрија МИП ДП ПОЖАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Архива

Акционарско друштво за речни и језерски саобраћај БРОДАРСТВО

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

Архива

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ПОБЕДА

Локација:

Предејане

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

ДОО Конфекција КОЛОР АРИЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ариље

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива