Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "Lipa", Srpska Crnja o ustupanju duga

19. јан. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-35/09-86UST/082 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 15. januara 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Lipa", Srpska Crnja
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "Lipa" Srpska Crnja (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).

 2. Poverioci subjekta privatizacije su:

  • Poreska uprava;
  • Fond za razvoj;
  • JP Vojvodinašume-Šumsko gazdinstvo Banat, Pančevo.


 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .

 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.

 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

U Beogradu, 15. januara 2009. godine
Стечај

АД за производњу грађевинске столарије ЛИПА, СРПСКА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Српска Црња

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива