Drugo obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije

02. окт. 2008.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

DRUGO OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije

 1. Agencija za privatizaciju poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije:

  • Društveno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "PEGAZ-TEKS" u likvidaciji, Zvezdan
  • Modna konfekcija "VRONSKI" u likvidaciji, Ražanj
  • Trgovinsko preduzeće "ZAPADNA MORAVA" u likvidaciji, Trstenik
  • Akcionarsko društvo za promet na veliko i malo "KOPAONIK"u likvidaciji, Brus
  • Društveno preduzeće trikotaže i pletiva "JABLANICA"u likvidaciji, Lebane
  • Društveno preduzeće za promet tekstila, nameštaja i obuće na veliko i malo "TEKSTIL PROMET"u likvidaciji, Leskovac
  • Akcionarsko društvo "PUTEVI"u likvidaciji, Zrenjanin
  • Ugostiteljsko preduzeće "BIĆ" u likvidaciji, Priboj
  • Preduzeće za inženjering, naučno istraživački rad i razvoj "HIP RAZVOJ I INŽENjERING" sa p.o. u likvidaciji, Pančevo
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet robe na veliko i malo "PARTIZAN" sa p.o.u likvidaciji, Topola
  • Društveno preduzeće industrija kože, obuće i proteina "PETROVAC"u likvidaciji, Petrovac na Mlavi


 2. Poverioci su dužni da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije iz tačke 1. ovog ovog obaveštenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom listu "Politika".

 3. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu:
  Agencija za privatizaciju
  Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju
  Terazije br. 23
  11000 Beograd

  Obrazac prijave potraživanja nalazi se na internet stranici Agencije za privatizaciju www.priv.rs u sekciji E privatizacija

 4. Potraživanja poverilaca biće prekludirana ako se ne prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja poslednjeg (trećeg) obaveštenja o pokretanju prinudne likvidacije ili ako potraživanje bude osporeno a poverioci ne pokrenu postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju tih potraživanja.

 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Преузмите
Стечај

ДП за производњу, трговину и услуге ПЕГАЗ-ТЕКС, ЗВЕЗДАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Звездан

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

Модна конфекција ВРОНСКИ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

Стечај

Акционарско друштво за промет на велико и мало КОПАОНИК

Локација:

Брус

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Стечај

Друштвено предузеће трикотаже и плетивас ЈАБЛАНИЦА са п.о. ЛЕБАНЕ - МУ СТЕЧАЈУ

Локација:

Лебане

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Стечај

Друштвено предузеће за промет текстила, намештаја и обуће на велико и мало ТЕКСТИЛ ПРОМЕТ ДП ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Стечај

Акционарско друштво ПУТЕВИ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

Угоститељско предузеће БИЋ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прибој

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за промет робе на велико и мало ПАРТИЗАН са п.о.

Локација:

Топола

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ПЕТРОВАЦ

Локација:

Петровац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива