Agencija počinje sa objavljivanjem spiskova imena lica koja nisu ostvarila pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu

16. сеп. 2008.

u četvrtak spisak 2758 imena maloletnih lica

Shodno Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, Agencija za privatizaciju je dužna da informiše sve prijavljene građane o ostvarenom pravu do 31. decembra 2008. godine, pismenim putem na kućnu adresu. U skladu sa tim, Agencija počinje i sa objavljivanjem spiskova imena lica koja ne ispunjavaju uslove za upis u evidenciju nosilaca prava. Tako će u četvrtak, 18. septembra, u dnevnom listu "Politika" i u petak, 19. septembra 2008. godine u "Službenom glasniku RS", Agencija za privatizaciju objaviti spisak od 2758 imena maloletnih lica koja su se prijavila za besplatne akcije.

Članom 2. stav 1. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije propisano je da prava u skladu sa ovim zakonom ostvaruju lica koja ispunjavaju, pored ostalih, i ovaj uslov:

1) da su navršila 18 godina života zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan sticanja statusa nosioca prava bila upisana u birački spisak nadležnih opštinskih organa.


Agencija za privatizaciju je, nakon izvršene provere ovih prijava, konstatovala da nisu ispunjeni svi uslovi kako bi se lica upisala u evidenciju nosilaca prava na besplatne akcije i novčanu naknadu. U skladu sa gorenavedenim, Agencija je donela zaključak o odbacivanju ovih zahteva.

Ovim putem molimo predstavnike medija da najave ovo obaveštenje, kako bismo bili sigurni da će sva lica imati prilike da vide objavljenu informaciju.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива