Prvo obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije

16. сеп. 2008.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

PRVO OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije


1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije:


 • poslovno ime: Društveno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "PEGAZ-TEKS" u likvidaciji, Zvezdan
  sedište i adresa: Zvezdanski put bb, Zvezdan
 • poslovno ime: Modna konfekcija "VRONSKI" u likvidaciji, Ražanj
  sedište i adresa: Vojvode Mišića 3, Ražanj
 • poslovno ime: Trgovinsko preduzeće "ZAPADNA MORAVA" u likvidaciji, Trstenik
  sedište i adresa: Kruševački put bb, Trstenik
 • poslovno ime: Akcionarsko društvo za promet na veliko i malo "KOPAONIK"u likvidaciji, Brus
  sedište i adresa: Kralja Petra I, Brus
 • poslovno ime: Društveno preduzeće trikotaže i pletiva "JABLANICA"u likvidaciji, Lebane
  sedište i adresa: Jablanička 5, Lebane
 • poslovno ime: Društveno preduzeće za promet tekstila, nameštaja i obuće na veliko i malo "TEKSTIL PROMET"u likvidaciji, Leskovac
  sedište i adresa: Moravska 73, Leskovac
 • poslovno ime: Akcionarsko društvo "PUTEVI"u likvidaciji, Zrenjanin
  sedište i adresa: Žarka Zrenjanina 58, Zrenjanin
 • poslovno ime: Ugostiteljsko preduzeće "BIĆ" u likvidaciji, Priboj
  sedište i adresa: 12. Januara 27, Priboj
 • poslovno ime: Preduzeće za inženjering, naučno istraživački rad i razvoj "HIP RAZVOJ I INŽENjERING" sa p.o. u likvidaciji, Pančevo
  sedište i adresa: Trg Kralja Petra I 9, Pančevo
 • poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet robe na veliko i malo "PARTIZAN" sa p.o.u likvidaciji, Topola
  sedište i adresa: Knjeginje Zorke 12/1, Topola
 • poslovno ime: Društveno preduzeće industrija kože, obuće i proteina "PETROVAC"u likvidaciji, Petrovac na Mlavi
  sedište i adresa: Srpskih vladara 17, Petrovac
Стечај

ДП за производњу, трговину и услуге ПЕГАЗ-ТЕКС, ЗВЕЗДАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Звездан

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

Модна конфекција ВРОНСКИ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

Стечај

Акционарско друштво за промет на велико и мало КОПАОНИК

Локација:

Брус

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Стечај

Друштвено предузеће трикотаже и плетивас ЈАБЛАНИЦА са п.о. ЛЕБАНЕ - МУ СТЕЧАЈУ

Локација:

Лебане

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Стечај

Друштвено предузеће за промет текстила, намештаја и обуће на велико и мало ТЕКСТИЛ ПРОМЕТ ДП ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Стечај

Акционарско друштво ПУТЕВИ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

Угоститељско предузеће БИЋ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прибој

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

Дрштвено Предузеће за инжeњеринг, научно истраживачки рад и развој ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ са п.о - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за промет робе на велико и мало ПАРТИЗАН са п.о.

Локација:

Топола

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ПЕТРОВАЦ

Локација:

Петровац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива