Snimak sa 33. aukcije održane 27.12.2002.

27. дец. 2002.
Dana 27.12.2002. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 33. po redu javna aukcija.

 1. DP UZOR, Valjevo
 2. DP HLADNjACA, Pirot
 3. DP JEDINSTVO, Arilje
 4. DP GLUTIN, Padinska Skela
 5. DP CVECAR, Leskovac
 6. DP NAPREDAK, Obrenovac
 7. DP MINOS, Gornji Milanovac
 8. DP POŽAREVAC-PROMET, Požarevac
 9. AD INŽENjERINGPROMET, Ub
 10. DP NIKOLINCI, Nikolinci
 11. DP MIP, Požarevac
 12. DP TIV INTERNACIONAL, Vranjska Banja
Архива

Друштвено предузеће за израду модне конфекције УЗОР

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

Друштвено предузеће за прераду воћа ХЛАДЊАЧА

Локација:

Пирот

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Трговинско предузеће за промет робе на велико и мало са по ЈЕДИНСТВО

Локација:

Ариље

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Стечај

Ветеринарска установа за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла ГЛУТИН, Београд, Падинска Скела

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

Архива

Друштвено предузеће за производњу цвећа и украсног биља ЦВЕЋАР

Локација:

Лесковац

Делатност:

Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака

Акционарски фонд

Друштвено предузеће штампарија и књиговезница НАПРЕДАК

Локација:

Обреновац

Делатност:

Остало штампање

Архива

Друштвено предузеће за производњу и регенерацију железничког прибора МИНОС

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Архива

Друштвено трговинско предузеће ПОЖАРЕВАЦ-ПРОМЕТ експорт-импорт

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом

Архива

NŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO, UB

Локација:

Уб

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Друштвено пољопривредно предузеће НИКОЛИНЦИ

Локација:

Николинци

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ Месна индустрија МИП ДП ПОЖАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Архива

Друштвено предузеће ТИВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Локација:

Врањска Бања

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива