Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 13.06.2008. u Beogradu

29. апр. 2008.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće RESORT, LESKOVAC
 2. AD SMK Velika Plana AD PERKON, VELIKA PLANA
 3. Preduzeće za železničku izdavačko-novinsku delatnost ŽELNID d.o.o., BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće za poljoprivredu i trgovinu SUVOBOR, BREZNA
 5. Veterinarska stanica BABUŠNICA, BABUŠNICA
 6. Javna ustanova Veterinarska stanica SOKOBANjA, SOKOBANjA
 7. Javna veterinarska služba Veterinarska stanica MALO CRNIĆE, MALO CRNIĆE
 8. Veterinarska stanica PETROVAC, PETROVAC
 9. Veterinarska stanica VELIKA PLANA, VELIKA PLANA
 10. Javna veterinarska služba Veterinarska stanica GROCKA, GROCKA
 11. Javna Veterinarska stanica ŽABARI, ŽABARI
 12. Društveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju i promet MIRKO TOMIĆ, ZALOGOVAC
 13. Društveno preduzeće NOVA TRGOVINA, POŽAREVAC
 14. Veterinarska stanica LjIG sa p.o., LjIG
 15. SOKOLANA, BEOGRAD
 16. AD za inženjering montažu i servisiranje svih vrsta elektro instalacija postrojenja i opreme UNIONELEKTRO, BEOGRAD

Преузмите
Стечај

Друштвено предузеће РЕСОРТ Лесковац - стечају

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња тканина

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СПОРТСК0 МОДНА КОНФЕКЦИЈА ПЕРКОН, ВЕЛИКА ПЛАНА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

Предузеће за железничку издавачко-новинску делатност ЖЕЛНИД д.о.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Стечај

ДОО за пољопривреду и трговину СУВОБОР БРЕЗНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брезна

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

Акционарски фонд

Ветеринарска станица БАБУШНИЦА

Локација:

Бабушница

Делатност:

Ветеринарска делатност

Акционарски фонд

Јавна установа Ветеринарска станица СОКОБАЊА

Локација:

Сокобања

Делатност:

Ветеринарска делатност

Ветеринарска станица Мало Црниће ДОО

Локација:

Мало Црниће

Делатност:

Ветеринарска делатност

Стечај

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПЕТРОВАЦ ДОО ПЕТРОВАЦ

Локација:

Петровац

Делатност:

Ветеринарска делатност

Ветеринарска станица Велика Плана ДОО

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Ветеринарска делатност

Контрола

Јавна ветеринарска служба Ветеринарска станица ГРОЦКА

Локација:

Гроцка

Делатност:

Ветеринарска делатност

Контрола

Јавна Ветеринарска станица ЖАБАРИ

Локација:

Жабари

Делатност:

Ветеринарска делатност

Стечај

Друштвено друштво за производњу бетонских префабриката МИРКО ТОМИЋ ДОО Сталаћ

Локација:

Сталаћ

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Акционарски фонд

Друштвено предузеће НОВА ТРГОВИНА

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Стечај

VETERINARSKA STANICA LJIG DOO LJIG

Локација:

Љиг

Делатност:

Ветеринарска делатност

Стечај

DP SOKOLANA

Локација:

Београд

Делатност:

Остале спортске делатности

Архива

АД за инжењеринг монтажу и сервисирање свих врста електро инсталација постројења и опреме УНИОНЕЛЕКТРО

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива