Saopštenje sa 26. javne aukcije održane 12.12.2002.

12. дец. 2002.
Dana 12.12.2002. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju – organizaciona jedinica Novi Sad, održana je 26. po redu, a četvrta u Novom Sadu, javna aukcija.
Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:

 1. DP INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU, Novi Sad
  Početna cena: 3.694.000 din. | Prodajna cena: 23.000.000 din.
  Kupac: Milorad Beronja
 2. DP STANDARD, Gakovo
  Početna cena: 418.000 din. | Prodajna cena: 15.000.000 din.
  Kupac: Jovo Sukur
 3. AD NAPREDAK, Subotica
  Početna cena: 5.967.000 din. | Prodajna cena: 5.967.000 din.
  Kupac: Zdravko Todorović
 4. DP NAPREDAK, Velika Greda
  Početna cena: 16.771.000 din. | Prodajna cena: 135.000.000 din.
  Kupac: Zoran Vorkapić, konzorcijum radnika
 5. DP ZVEZDA, Vrbas
  Početna cena: 1.503.000 din. | Prodajna cena: 13.000.000 din.
  Kupac: Sonja Radović
 6. AD BIO-EKOLOŠKI CENTAR, Zrenjanin
  Početna cena: 4.187.000 din. | Prodajna cena: 4.187.000 din.
  Kupac: Jaroslava Bogićević
 7. DP GRANIT, Subotica
  Početna cena: 28.000 din. | Prodajna cena: 1.000.000 din.
  Kupac: Jovo Sukur
 8. DP 4. JULI, Crvenka
  Početna cena: 150.000 din. | Prodajna cena: 14.000.000 din.
  Kupac: Ljubiša Jelić, konzorcijum
 9. DP VENAC, Sombor
  Početna cena: 70.000 din. | Prodajna cena: 75.000 din.
  Kupac: Veselin Kovačević
 10. DP JEDINSTVO, Bečej
  Početna cena: 473.000 din. | Prodajna cena: 473.000 din.
  Kupac: Ana Zedi
 11. DP ODžAČAR, Vrbas
  Početna cena: 1.553.000 din. | Prodajna cena: 1.553.000 din.
  Kupac: Mrkoje Tomović
 12. DP TERMO-STAN, Bečej
  Početna cena: 450.000 din. | Prodajna cena: 480.000 din.
  Kupac: Aleksandar Panić
Акционарски фонд

Друштвено предузеће ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

Архива

Друштвено предузеће за производњу опеке СТАНДАРД

Локација:

Гаково

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

Акционарско друштво НАПРЕДАК СУБОТИЦА Трговина на велико и мало, СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама

Друштвено предузеће млин НАПРЕДАК

Локација:

Велика Греда

Делатност:

Производња млинских производа

Стечај

ЗВЕЗДА АД за штампарску и књиговезачку делатност Врбас - у стечају

Локација:

Врбас

Делатност:

Услуге припреме за штампу

Архива

Aкционарко друштво БИО-ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР за истраживања у индустријској производњи и заштити животне средине

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Архива

Предузеће за извођење каменорезачких и терацореских радова ГРАНИТ

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Стечај

Друштвено предузеће за производњу и услуге 7. ЈУЛИ ЦРВЕНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Црвенка

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

A Д СОМБОРСКИ ВЕНАЦ ЗА ЗАВРШНЕ ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СОМБОР- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

Друштвено предузеће за производњу конфекције ЈЕДИНСТВО

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња остале одеће

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ОЏАЧАР

Локација:

Врбас

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за извођење грађевинских и грађевинских инсталационих радова ТЕРМО-СТАН

Локација:

Бечеј

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива