Odricanje od ranije stečenih akcija / udela

08. апр. 2008.

Saopstenje Javnog preduzeća PTT saobraćja "SRBIJA"

Saglasno Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade, Javno preduzeće PTT saobraćja "SRBIJA" će na posebno obeleženim šalterima 183 filijale u većim gradovima i opštinama, počev od 14. aprila 2008. godine vršiti upis lica kojima je izmenom i dopunom navedene Uredbe omogućeno da podnesu prijavu u evidenciju nosilaca prava na novčanu naknadu i prenos akcija bez naknade.

Podsećamo javnost da je pomenutom Uredbom omogućeno da lica koja su ranije ostvarila pravo na akcije, odnosno udele bez naknade u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji i Zakonom o privatizaciji, a koja žele da se stečenih akcija odreknu, mogu pomenuto da urade u nekoj od 183 filijale pošte, pod uslovima da do dana podnošenja prijave:

  1. nisu raspolagali stečenim akcijama,
  2. nisu ostvarili pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo stečajne ili likvidacione mase po osnovu tih akcija,


Ukoliko građani ispunjavaju uslove propisane Zakonom i ispunjavaju dva gore navedena zahteva, popunjavanjem obrazaca i overom istih će biti u mogućnosti da izvrše prijavljivanje u evidenciju nosilaca prava.

Svi obrasci (izjave i/ili potvrda preduzeća) koje građani dostavljaju u smislu odricanja od ranije stečenih akcija, mogu se naći na šalterima pošta i internet stranicama Agencije odnosno PTT-a.

Bliža uputstva o postupku prijavljivanja i odricanja od ranije stečenih akcija, odnosno udela nalaziće se u filijalama pošte koje su ovlašćene za podnošenje prijava upisa u evidenciju.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива