Potpisan ugovor o prodaji za A.D. "Venčac", Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac

24. јан. 2008.
POTPISAN UGOVOR O PRODAJI ZA
AKCIONARSKO DRUŠTVO "VENČAC", RUDNICI I INDUSTRIJA
MERMERA I GRANITA, ARANĐELOVAC

Dana 24. januara 2008. godine potpisan je Ugovor o prodaji akcija iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srbije koje čine 70,0013% ukupnog registrovanog kapitala društva AD "Venčac" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, između Akcijskog fonda Republike Srbije, Agencije za privatizaciju i Kupca "Europark" d.o.o. Beograd.

Osnovni elementi ugovora su:
  1. Prodajna cena u iznosu od EUR 5.201.649,80;
  2. Investicioni program u vrednosti od EUR 4.050.000,00;
  3. Kupac je prihvatio minimale obaveze socijalnog programa.

Na javnom tenderu za AD "Venčac" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, koji je objavljen dana 02.07.2007. godine, dostavljeno je šest ponuda od strane ponuđača:
  • "Zorka Alas Kamen" d.o.o. Novi Sad, Republika Srbija
  • "Devix" d.o.o. Lazarevac
  • Konzorcijum "Sheer korporacija" d.o.o. Beograd i "Sremput" a.d. Ruma
  • "Europark" d.o.o Beograd
  • "Kaolin" a.d. Senovo, Bugarska
  • "Kumal" d.o.o. Sirač, Hrvatska

Na Drugoj sednici Tenderske komisije održanoj dana 5. decembra 2007. godine, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku o odobravanju rezultata javnog tendera i time prihvatila tender listu kojom je preduzeće "Europark" d.o.o. Beograd, proglašeno za prvorangiranog ponuđača.
Акционарски фонд

OMYA VENČAC RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA DOO ARANĐELOVAC

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива