Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 21.03.2008. u Beogradu

25. јан. 2008.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno građevinsko preduzeće PROLETERSKI PUT, POŽEGA
 2. Akcionarsko društvo za trgovinu ZAJEČAR PROMET, ZAJEČAR
 3. Društveno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu, proizvodnju, promet i posredovanje YUGRADIS, BEOGRAD
 4. Društevno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i usluge BEOINDUPLATI, BEOGRAD
 5. Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo SEMENARNA, BEOGRAD
 6. Društveno preduzeće za graditeljstvo, trgovinu i poslovne usluge MONTING ATOS, BEOGRAD
 7. Preduzeće za građevinske, komercijalne i poslovne usluge HIDROGRADNjA KOMERC d.p., BEOGRAD
 8. KOSOVOPROJEKT Biro za specijalne konstrukcije akcionarsko društvo, BEOGRAD
 9. Preduzeće za promet DIVA TREJD društvo sa ograničenom odgovornošću, VALjEVO
 10. Društveno preduzeće za postavljanje i opravku spoljne i unutrašnje instalacije VODOVOD Niš, NIŠ
 11. VETERINARSKA STANICA PIROT JAVNA VETERINARSA SLUŽBA
 12. Privredno društvo za promet VEMIX d.o.o., BEOGRAD
Преузмите
Стечај

Друштвено грађевинско предузеће ПРОЛЕТЕРСКИ ПУТ пожега - у стечају

Локација:

Пожега

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

Акционарско друштво за трговину ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

Архива

Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину, производњу, промет и посредовање YUGRADIS

Локација:

Београд

Делатност:

Остали завршни радови

Стечај

Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge,proizvodnju i promet Beoinduplati,Beograd (Novi Beograd)

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Стечај

Друштвено предузеће за производњу и трговину на велико и мало СЕМЕНАРНА

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Архива

Монтажно-производно друштвено предузеће МОНТИНГ са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ РП ТЕХНОМЕТАЛ - ОБРАДА

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

КОСОВОПРОЈЕКТ Биро за специјалне конструкције акционарско друштво АД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Акционарски фонд

Предузеће за промет ДИВА ТРЕЈД друштво са ограниченом одговорношћу

Локација:

Ваљево

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Стечај

Друштвено предузеће за постављање и оправку спољне и унутрашње инсталације ВОДОВОД Ниш

Локација:

Ниш

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Архива

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПИРОТ ЈАВНА ВЕТЕРИНАРСА СЛУЖБА, ОДНОСНО УСТАНОВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПИРОТА И ДИМИТРОВГРАДА

Локација:

Пирот

Делатност:

Ветеринарска делатност

Привредно друштво за промет VEMIX д.о.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива