Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 02.04.2007. u Novi Sad

02. мар. 2007.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Agencija za privatizaciju u okviru zajedničke ponude nudi 70,00% društvenog kapitala subjekta privatizacije, što iznosi 35,70% ukupnog kapitala i 100,00% učešća RTB BOR - GRUPA, BOR, što iznosi 49,00% ukupnog kapitala. Ukupno se nudi 84,70% kapitala subjekta privatizacije. Učešće RTB BOR - GRUPA, BOR u kapitalu subjekta prodaje se na osnovu ovlašćenja datog Agenciji za privatizaciju.

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA

za sledeće preduzeća:
 1. Društveno preduzeće za preradu plastičnih masa sa potpunom odgovornošću MEPOL, VRBAS
 2. Transportno preduzeće za transport,špediciju i servis,akcionarsko društvo BAČKATRANS, VRBAS
 3. Društveno preduzeće RADNIČKI UNIVERZITET - ZRENjANIN, ZRENjANIN
 4. Javno preduzeće za novinsko izdavačku delatnost SOMBORSKE NOVINE, SOMBOR
 5. Novinsko-izdavačko javno preduzeće ZRENjANIN, ZRENjANIN
 6. PROJEKTINVEST Društveno preduzeće za projektovanje građevinskih objekata visokogradnje, marketing i inženjering, NOVI SAD
 7. JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE NEDELjNE NOVINE ZA NOVINSKU I IZDAVAČKU DELATNOST, BAČKA PALANKA
 8. AD MINIMEL Preduzeće za projektovanje, izradu tehničke dokumentacije, posredovanje u proizvodnji nestandardnih mašinskih delova, ZRENjANIN
 9. Društveno preduzeće za film, video, estradu i teatar FIVET, KIKINDA
 10. Poljoprivredno akcionarsko društvo NOVA BUDUĆNOST, ŽARKOVAC
 11. Preduzeće informatičkog inženjeringa ENERGOSOFT d.o.o., NOVI SAD
Преузмите
Архива

Друштвено предузеће за прераду пластичних маса са потпуном одговорношћу МЕПОЛ

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња амбалаже од пластике

Стечај

Транспортно предузеће БАЧКАТРАНС акционарско друштво за транспорт,шпедицију и сервис, Врбас - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

Друштвено предузеће РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ - ЗРЕЊАНИН

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Остало образовање

Акционарски фонд

Јавно предузеће за новинско издавачку делатност СОМБОРСКЕ НОВИНЕ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Издавање новина

Акционарски фонд

Новинско-издавачко јавно предузеће ЗРЕЊАНИН

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Издавање новина

Архива

ПРОЈЕКТИНВЕСТ Друштвено предузеће за пројектовање грађевинских објеката високоградње, маркетинг и инжењеринг

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Недељне новине а.д.
Акционарски фонд

Недељне новине ад Бачка Паланка

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Издавање новина

Архива

АД МИНИМЕЛ Предузеће за пројектовање, израду тех. документације, посредовање у произв. нестанд. маш. делова

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Архива

Друштвено предузеће за филм, видео, естраду и театар ФИВЕТ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Рад уметничких установа

Акционарски фонд

Пољопривредно акционарско друштво НОВА БУДУЋНОСТ

Локација:

Жарковац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

Предузеће информатичког инжењеринга ЕНЕРГОСОФТ д.о.о.

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива