Fond za razvoj odobrio nove investicione i kratkoročne kredite

26. јун. 2002.
Beograd, 26. jun 2002. godine - Fond za razvoj odobrio je na današnjoj sednici ukupno 127 investicionih kredita u iznosu od 1,1 milijarde, 12 kredita od 200 miliona dinara za finansiranje izvoza, kao i 154 miliona dinara kredita za finansiranje likvidnosti i otkup voća.

Aktivnosti Fonda za razvoj usmerene su na dugoročno investiciono kreditiranje razvoja malih i srednjih preduzeća i privatnog preduzetništva, odobravanje kratkoročnih kredita za likvidnost, odnosno tekuća i trajna obrtna sredstva, kao i odobravanje kredita za otkup voća i povrća. Fond je takođe preuzeo i realizaciju ekonomske politike razvoja, što pokazuje činjenica da je poslednjih nekoliko meseci Fond ulagao uglavnom u poljoprivredene prerađivačke kapacitete, razvoj stočarstva, voćarstva i slično.

"Fond za razvoj je u poslednje dve godine postao prava investiciona banka, jer se radi o jedinoj finansijskoj instituciji koja danas daje investicione kredite privredi Srbije", rekao je posle sednice Fonda ministar privrede i privatizacije Aleksandar Vlahović.

Vlahović je kao primer naveo kredit koji će biti dodeljen preduzeću Simpo, a koji je namenjen izgradnji kapaciteta za proizvodnju tapetarskih proizvoda u Boru, gde će se u prvo vreme zaposliti 150 radnika, sa planom da se proizvodnja kasnije poveća.

Direktor Fonda za razvoj Olivera Božić rekla je da je danas odobreno 80 kredita za fizička lica, konkretno za bivše radnike kragujevačke Zastave, u vrednosti od 24 miliona dinara, koji su se opredelili za mali biznis u oblasti poljoprivrede.

"Naša preporuka je da fizička lica - potencijalni privrednici osnuju ortačka društva, koja je jeftinije osnovati, a imaju status preduzeća, kako bi mogli da dobiju bankarske garancije", rekla je Božić, i dodala da će se sledeće godine aktivnije raditi na drugim načinima da se kreditiraju fizička lica.

Fond za razvoj ima potraživanja u velikim preduzećima, a dobar deo tih sistema je u finansijskim i poslovnim problemima. "Ta su potraživanja nastala davanjem kredita iz novčane mase od prodaje Telekoma Srbija", objasnio je Vlahović. Fond se u svakom slučaju različito odnosi prema naplati tih kredita, a danas je odlučeno da se u slučaju Petrohemije potražnja konvertuje u ulog preduzeća.

Ministarstvo za privredu i privatizaciju započelo je pre mesec dana aktivnosti na restrukturiranju finansijskog, a zatim i poslovnog dela preduzeća Petrohemija. Finansijska konsolidacija podrazumeva da sva potraživanja, preko 10 milijardi dinara, budu konvertovana u ulog.

"To će bitno popraviti finansijsko stanje, a Petrohemija će tako de facto preći u vlasništvo države, odnosno institucija koja imaju potraživanja. Sledeći korak biće povezivanje Petrohemije i Naftne industrije Srbije preko menadžment ugovora, što će stvoriti uslove za konačnu konsolidaciju Petrohemije ", rekao je Vlahović.

Fond za razvoj je u 2002. godini odobrio ukupno 440 kredita za mala i srednja preduzeća u vrednosti od 4 milijarde dinara, što je gotovo tri puta više nego u 2001. godini. Ukupno je odobreno kredita za 7,5 milijardi dinara, a do danas je Fond odobrio skoro isti iznos kredita za održavanje tekuće likvidnosti koliko je odobreno u čitavoj prošloj godini.

U 2001. godini Fond za razvoj je dodelio 181 dugoročni kredit u ukupnom iznosu od milijardu i 687 miliona dinara, a 157 preduzeća je dobilo kratkoročne kredite u iznosu od 2,4 milijardi dinara. Ukupna investiciona aktivnost Fonda prošle godine je iznosila 4,2 milijarde dinara.

www.srbija.sr.gov.yu
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива