NEUSPEO TENDER ZA AD "VENČAC" Rudnici i industrija mermera i granita Aranđelovac

26. јан. 2007.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje Javnog tendera radi prodaje akcija u vlasništvu Akcijskog fonda koje čine 70,0013% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća: AD "VENČAC" Rudnici i industrija mermera i granita Aranđelovac, okončana je dana 24. januara 2007. godine, čime je okončan i postupak javnog otvaranja ponuda.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje akcija u vlasništvu Akcijskog fonda koje čine 70% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća: AD "VENČAC" Rudnici i industrija mermera i granita Aranđelovac, objavljen je 27. septembra 2006. godine.

U roku definisanom u Javnom pozivu, izvršeno je osam otkupa tenderske dokumentacije od strane:

 • "Zorka Alas Kamen" d.o.o. Šabac, Republika Srbija
 • "Nemetali" a.d., Topola, Republika Srbija .
 • "Imerys" Francuska
 • "Kumal" d.o.o. Sirač, Republika Hrvatska
 • "Home Art & Sales Serives" Švajcarska
 • "Sheer Korporacija" d.o.o. Beograd
 • "Baumit Beteiligungen" Gmbh, Austrija
 • fizičko lice Vukašin Đurić iz Savezne Republike Nemačke

Do Krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 17. novembra 2006. godine, podnete su dve ponude:

 • Kumal, Hrvatska i
 • Konzorcijum pravnih lica: PZP, Beograd i Sheer Korporacija, Beograd


Nakon izvršenog postupka analize kvalifikovanosti ponuđača i u skladu sa mišljenjem savetnika Agencije za privatizaciju, utvrđeno je da nijedan od ponuđača ne ispunjava uslove tendera, definisane Zakonom o privatizaciji, Javnim pozivom, i Uputstvom za ponuđače. U skladu sa navedenim, ponude oba ponuđača se smatraju nepotpunim i ne mogu biti predmet daljeg razmatranja.

Javni tender je proglašen neuspelim.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
 • Dr. Slavomir Vuletić, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa

b) zamenik predsednika Tenderske komisije:
 • G. Branko Trifunović, generalni direktor A.D. "Venčac" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, kao predstavnik subjekta privatizacije

c) članovi Tenderske komisije :
 • Mr. Zoran Teodorović, načelnik odeljenja Ministarstvu rudarstva i energetike, kao predstavnik iz reda republičkih organa
 • G-đa Dragica Jovanović, pomoćnik generalnog direktora A.D. "Venčac" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
 • G. Ivan Janošević, predsednik Samostalnog sindikata A.D. "Venčac" Rudnici i industrija mermera i granita, Aranđelovac, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije
Акционарски фонд

OMYA VENČAC RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA DOO ARANĐELOVAC

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива