Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 06.10.2006. u Beogradu

01. сеп. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeća:
 1. KOOPERATIVA proizvodnja, spoljna i unutrašnja trgovina A.D., BEOGRAD
 2. Društveno preduzeće za proizvodnju, preradu i promet obojenih metala JUŽNA MORAVA, VLADIČIN HAN
 3. Montersko-instalatersko i metaloprerađivačko preduzeće ZMAJ, SMEDEREVO
 4. Preduzeće za promet kožom i vunom KOŽA DP, KRAGUJEVAC
 5. Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge KRZNARA, PIROT
 6. Poljoljprivredno društveno preduzeće JAVOR, KUŠIĆI
 7. Holding društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu POLjOTEHNA, NEGOTIN
 8. Društveno preduzeće industrija građevinskog materijala RAD, VLASOTINCE
 9. Društveno preduzeće za konsalting, projektovanje i inženjering KRUŠEVAC, KRUŠEVAC
 10. Ugostiteljsko turističko trgovinsko društveno preduzeće BELI TIMOK, KNjAŽEVAC
 11. Društveno ugostiteljsko turističko preduzeće SLOGA, VALjEVO
 12. Javno preduzeće za noivnsko-izdavačku delatnost NARODNE NOVINE, NIŠ
 13. Društveno preduzeće industrija filcanih proizvoda NIKODIJE STOJANOVIĆ-TATKO, PROKUPLjE
 14. Društveno preduzeće LEGRAP, LESKOVAC
 15. Društveno preduzeće za održavanje stambeno-komunalnih objekata i industrijskih postrojenja STANDARD, BOR
Преузмите
Архива

КООПЕРАТИВА производња, спољна и унутрашња трговина А.Д.

Локација:

Београд

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Друштвено предузеће за производњу, прераду и промет обојених метала ЈУЖНА МОРАВА

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Акционарски фонд

Монтерско-инсталатерско и металопрерађивачко предузеће ЗМАЈ

Локација:

Смедерево

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Архива

Предузеће за промет кожом и вуном КОЖА ДП

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом

Стечај

Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге КРЗНАРА ПИРОТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња производа од крзна

Акционарски фонд

Пољољпривредно друштвено предузеће ЈАВОР

Локација:

Кушићи

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Стечај

Холдинг друштвено предузеће за производњу и трговину ПОЉОТЕХНА, НЕГОТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Неготин

Делатност:

Делатност холдинг компанија

Акционарски фонд

Друштвено предузеће индустрија грађевинског материјала РАД

Локација:

Власотинце

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

Друштвено предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Стечај

Угоститељско туристичко трговинско друштвено предузеће БЕЛИ ТИМОК КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Акционарски фонд

Друштвено угоститељско туристичко предузеће СЛОГА

Локација:

Ваљево

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Јавно предузеће за новинско-издавачку делатност НАРОДНЕ НОВИНЕ

Локација:

Ниш

Делатност:

Издавање новина

Акционарски фонд

Друштвено предузеће индустрија филцаних производа НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ-ТАТКО

Локација:

Прокупље

Делатност:

Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим одеће

Архива

Друштвено предузеће ЛЕГРАП

Локација:

Лесковац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

Друштвено предузеће за одржавање стамбено-комуналних објеката и индустријских постројења СТАНДАРД у стечају

Локација:

Бор

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива