Poziv na 167 javnu aukciju koja će se održati 26.04.2006. godine u Novom Sadu

25. апр. 2006.
U sredu, 26.04.2006.godine, sa početkom u 11 časova, u organizaciji Agencije za privatizaciju, na adresi: JP Sprtsko poslovni centar Vojvodina-SPENS , Novi Sad održaće se 167. Javna aukcija sledećih društvenih preduzeća:

 1. TTP TRANSPORT - Subotica
 2. DP AGROSERVIS - Kikinda
 3. AD VIG-VODOVOD I GREJANjE-AGROVOJVODINA-Novi Sad
 4. VOJVODINA PROMET AD - Vrbas
 5. DOO LOLA FOP - Vrdnik
 6. DP BEK - Zrenjanin
 7. DP ZIDAR - Bečej
 8. DP POLjOPRIVREDA DOLINE - Orom
 9. AD BIRO PLUS - Vršac
 10. AD ŽITOPRODUKT - Zrenjanin
 11. DP SIROVINABANAT - Zrenjanin
 12. DD KONSTRUKTOR - Novi Sad
 13. AD AVALA - Kikinda

Pozivamo vas da medijski ispratite javnu aukciju.
Архива

ПАНОНПОРТ ДОО СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

АД ЗА РЕМОНТ, СЕРВИС И ПРОМЕТ АГРОСЕРВИС КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 83/А - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВИГ-ВОДОВОД И ГРЕЈАЊЕ АГРОВОЈВОДИНА ЗА УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остали завршни радови

Акционарски фонд

ВОЈВОДИНАПРОМЕТ ДОО ВРБАС

Локација:

Врбас

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Архива

РОТИС ГРОУП ЛОЛА ФАБРИКА ОПРЕМЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ВРДНИК

Локација:

Врдник

Делатност:

Производња осталих машина и апарата опште намене

ИНДУСТРИЈА МЕСА БЕК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња месних прерађевина

Архива

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZIDAR GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE, BEČEJ - U STEČAJU

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Стечај

Друштвено предузеће ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ ОРОМ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ором

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

Архива

БИРО ПЛУС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ, ВРШАЦ

Локација:

Вршац

Делатност:

Архитектонска делатност

Стечај

ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња млинских производа

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ МЕТАЛА СИРОВИНАБАНАТ ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА ББ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ КОНСТРУКТОР А.Д. НОВИ САД - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКО ДРУШТВО АВАЛА ДОО, КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива