Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 26.01.2006. u Beogradu

16. дец. 2005.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće za ugostiteljstvo i turizam JUNIOR, BEOGRAD
 2. Društveno preduzeće za proizvodnju, unutrašnji promet i uslužne delatnosti POLET, NOVI PAZAR
 3. Društveno preduzeće za promet i usluge INEX SECURITY INTERNATIONAL BUSINESSdoo, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće KOVGRAP STAVITEL, KOVAČICA
 5. Preduzeće za proizvodnju muške obuće i galanterije HOD doo, NIŠ
 6. Društveno preduzeće za grafičku delatnost GRAFOS, ALEKSANDROVAC
 7. Društveno preduzeće rudnici i topionica ZAJAČA sa p.o., LOZNICA
 8. Društveno preduzeće poljoprivredno industrijski kombinat PUSTA REKA, BOJNIK
 9. TEHNIKA REGISTAR KASE, BEOGRAD
 10. Društveno preduzeće za izradu eksera i žičanih proizvoda BOEKS P.O., BOJNIK
 11. Ackionarsko društvo za projektovanje i inženjering INVEST-BIRO, BEOGRAD
 12. Društveno preduzeće za građevinsko instalaterske radove TERMOMONTAŽA-STAVITEL, KOVAČICA
 13. Preduzeće za ugostiteljstvo i turizam ŠUMADIJA AD, GORNjI MILANOVAC
 14. Društveno preduzeće za usluge tehničkog održavanja Palata Jadran, BEOGRAD
 15. Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu FARMAKOOP, ŠABAC
 16. CENTROKOTEKS deoničarsko društvo za proizvodnju i promet sirove kože, vune i nuzproizvoda, BEOGRAD
Преузмите
Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ЈУНИОР

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено предузеће за производњу, унутрашњи промет и услужне делатности ПОЛЕТ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Стечај

Друштвено предузеће за промет и услуге INEX SECURITY INTERNATIONAL BUSINESS DOO - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Услуге система обезбеђења

Стечај

Акционарско друштво за грађевинске радове КОВГРАП СТАВИТЕЛ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковачица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ХОД ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња обуће

Архива

Друштвено предузеће за графичку делатност ГРАФОС

Локација:

Александровац

Делатност:

Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Архива

Друштвено предузеће рудиници и топионица ЗАЈАЧА са п.о.

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња олова, цинка и калаја

Стечај

АД пољопривредно индустријски комбинат ПУСТА РЕКА БОЈНИК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бојник

Делатност:

Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода

Архива

ТЕХНИКА РЕГИСТАР КАСЕ

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка рачунара и периферне опреме

Архива

Друштвено предузеће за израду ексера и жичаних производа БОЕКС П.О.

Локација:

Бојник

Делатност:

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

Стечај

Ацкионарско друштво за пројектовање и инжeњеринг ИНВЕСТ-БИРО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Друштвено предузеће за грађевинско инсталатерске радове ТЕРМОМОНТАЖА-СТАВИТЕЛ

Локација:

Ковачица

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

Предузеће за угоститељство и туризам ШУМАДИЈА ДОО ГОРЊИМИЛАНОВАЦ

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за услуге техничког одржавања Палата Јадран

Локација:

Београд

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

Стечај

Друштвено предузеће за производњу и трговину ФАРМАКООП ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Шабац

Делатност:

Узгој свиња

Архива

ЦЕНТРОКОТЕКС деоничарско друштво за производњу и промет сирове коже, вуне и нузпроизвода

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико пићима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива