Saopštenje sa 159 javne aukcije održane 15.12.2005. godine u Beogradu

15. дец. 2005.
Dana 16.12.2005. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 159. po redu javna aukcija na kojoj su prodata sledeća preduzeća:

 1. DP MINEL-ALARM Beograd
  Početna cena: 1.752.000 | Prodajna cena: 7.600.000
  Kupac: Milomir Kandić
 2. DP SLOBODA Novi Pazar
  Početna cena: 80.902.000 | Prodajna cena: 87.000.000
  Kupac: Ćerim Šemsović
 3. DIGP PROSVETA Niš
  Početna cena: 35.500.000 | Prodajna cena: 35.500.000
  Kupac: "NINI" DOO
 4. DP IMEKSPLET Beograd
  Početna cena: 9.953.000 | Prodajna cena: 22.000.000
  Kupac: Radojko Milosavljević konzorcijum
 5. DOO CELPAPIR Beograd
  Početna cena: 464.000 | Prodajna cena: 5.700.000
  Kupac: Mirjana Dobrivojević konzorcijum
 6. AD UTVA-MEPRO Padina
  Početna cena: 8.168.000 | Prodajna cena: 8.800.000
  Kupac: Petar Plemić
 7. DP NERETVA Beograd
  Početna cena: 1.040.000 | Prodajna cena: 1.040.000
  Kupac: "MLINKOMERC" DOO
 8. DGP IZGRADNjA Bosilegrad
  Početna cena: 504.000 | Prodajna cena: 504.000
  Kupac: Simeon Jordanov
 9. DP JUGOSLAVIJA KOMERC Beograd
  Početna cena: 14.524.000 NEUSPEŠNA
 10. DP GEOSONDAPROJEKT Beograd
  Početna cena: 2.130.000 | NEUSPEŠNA
 11. DP KOVGRAP STAVITEL Kovačica
  Početna cena: 3.924.000 | NEUSPEŠNA
 12. DOO HOD Niš
  Početna cena: 10.446.000 | NEUSPEŠNA
 13. DP GRAFOS Aleksandrovac
  Početna cena: 9.478.000 | NEUSPEŠNA
 14. DP JUNIOR Beograd
  Početna cena: 100.353.000 | NEUSPEŠNA
 15. TP INEKS BUDUĆNOST AD Požega
  Početna cena: 34.768.000 | NEUSPEŠNA

ПРОСВЕТА АД НИШ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Издавачко графичко предузеће ПРОСВЕТА АД НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Издавање књига

Акционарско друштво за производњу и промет УТВА МЕПРО

Локација:

Падина

Делатност:

Производња осталих пумпи и компресора

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИЗГРАДЊА БОСИЛЕГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Босилеград

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

Акционарско друштво за грађевинске радове КОВГРАП СТАВИТЕЛ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковачица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ХОД ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња обуће

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ИМЕКСПЛЕТ експорт-импорт

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Архива

Друштвено предузеће за графичку делатност ГРАФОС

Локација:

Александровац

Делатност:

Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам ЈУНИОР

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину НЕРЕТВА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

Предузеће за унапређење производње и промета у производњи и преради папира, експорт-импорт ЦЕЛПАПИР д.о.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико осталим полупроизводима

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за трговину на велико и мало, производњу и услуге СЛОБОДА

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Архива

Друштвено предузеће за алармне системе, аутоматику, регулацију и мерење МИНЕЛ-АЛАРМ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

Акционарски фонд

Трговинско предузеће ИНЕКС-БУДУЋНОСТ акционарско друштво

Локација:

Пожега

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива