Obaveštenje za 151. javnu aukciju koja će se održati 25.08.2005. godine u Beogradu

25. авг. 2005.
U četvrtak, 25.08.2005.godine, sa početkom u 11 časova, u organizaciji Agencije za privatizaciju, na adresi: Terazije 23, velika sala na drugom spratu, održaće se 151-a Javna aukcija sledećih društvenih preduzeća:
 1. AD REMONT, Sremska Mitrovica
 2. DP DRINA, Bajina Bašta
 3. DP AUTOKOMANDA, Beograd
 4. UTP SRBIJA, Pirot
 5. GP DOM, Beograd
 6. DOO FABRIKA MAŠINSKIH DELOVA, Niš
 7. PI TOMA KOSTIĆ TOMAKO, Leskovac
 8. DOO JELOVA GORA, Užice
 9. DP ULjMA, Uljma
 10. DP UMI-PEK, Leskovac
 11. DP FSU, Beograd
 12. DOO LESKODRVO, Leskovac
 13. DP ZATEKS, Gadžin Han
 14. DP ELEKTROVEZE-PROIZVODNjA, Beograd
 15. DP PAPIR-SERVIS, Negotin
 16. DP MINEL ENIM-FIPOS, Beograd
 17. DP POBEDA, Ljig
 18. UP BIĆ, Priboj

Акционарски фонд

Производно трговинско друштвено предузеће ДРИНА

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

Друштвено предузеће аутокућа АУТОКОМАНДА

Локација:

Београд

Делатност:

Разрада грађевинских пројеката

Стечај

Угоститељско туристичко предузеће Србија у друштвеној својини, ПИРОТ - у стечају

Локација:

Пирот

Делатност:

Хотели и сличан смештај

ДОМ ГП
Стечај

Грађевинско предузеће ДОМ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

Ei Fabrika mašinskih delova d.o.o.

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња електронских елемената

ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА ТОМА КОСТИЋ ТОМАКО

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа

АД ЈЕЛОВА ГОРА/ МИНЕРАЛИ ГОРСКИ УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АД за производњу и промет ЈЕЛОВА ГОРА/ МИНЕРАЛИ ГОРСКИ УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Стечај

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ULJMA - U STEČAJU

Локација:

Уљма

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Друштвено предузеће за производњу и промет млинско-пекарским производима и концентратом УМИ-ПЕК

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

Друштвено предузеће фабрика сигналних уређаја ФСУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња остале електричне опреме

Стечај

Akcionarsko društvo LESKODRVO Leskovac

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња намештаја за пословне и продајне просторе

Стечај

Привредно друштво за производњу плетенина и конфекције ЗАТЕКС АД ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

Акционарски фонд

ДП ЕЛЕКТРОВЕЗЕ-ПРОИЗВОДЊА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња комуникационе опреме

Стечај

Друштвено предузеће за производњу сировина из отпадака ПАПИР-СЕРВИС са п.о.

Локација:

Неготин

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Архива

ДП МИНЕЛ ЕНИМ-ФИПОС за послове финансија и друге услуге

Локација:

Београд

Делатност:

Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива