Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 29.09.2005. u Beogradu

19. авг. 2005.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
  1. Društveno peduzeće za saobraćaj, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo AUTOTRANSPORT, BOSILEGRAD
  2. Društveno građevinsko preduzeće KAZIMIR VELjKOVIĆ, KRAGUJEVAC
  3. Društveno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu STOTEKS sa p.o., KRALjEVO
  4. Društveno preduzeće za proizvodnju, preradu i promet obojenih metala JUŽNA MORAVA, VLADIČIN HAN
  5. Preduzeće u društvenoj svojini za saobraćaj CRVENI SIGNAL PANČEVO, PANČEVO
Преузмите

Друштвено педузеће за саобраћај, трговину, туризам и угоститељство АУТОТРАНСПОРТ

Локација:

Босилеград

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Стечај

АД за извођење грађевинских радова КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ Крагујевац - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину СТОТЕКС са п.о.

Локација:

Краљево

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Друштвено предузеће за производњу, прераду и промет обојених метала ЈУЖНА МОРАВА

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Предузеће у друштвеној својини за саобраћај ЦРВЕНИ СИГНАЛ ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Делатност школа за возаче

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива