Poziv za prijavu potraživanja

17. јун. 2005.
Na osnovu čl. 20a i 30, a u vezi sa čl. 32. i 33. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 45/05), Agencija za privatizaciju dana 17. juna 2005. godine objavljuje:

POZIV ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


 1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva javna preduzeća, Poresku upravu, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republičku direkciju za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, druge republičke organe i organizacije, kao i Agenciju za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza (u daljem tekstu: državni poverilac), da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, prema sledećim subjektima privatizacije, i to:
  • Preduzeće za proizvodnju hidrauličkih servoupravljača "PPT Servoupravljači" AD Trstenik
  • Preduzeće za proizvodnju armatura "PPT Armature" AD Aleksandrovac
  • Preduzeće za prevoz robe i putnika u drumskom saobraćaju "PPT Transport" AD Trstenik
  • Preduzeće za promet repromaterijala i gotovih proizvoda "PPT Promet" AD Trstenik
  • Preduzeće za proizvodnju delova za hidrauliku "PPT DELOVI" AD Novi Pazar
  • Preduzeće za proizvodnju zaptivki "PPT Zaptivke" AD Trtenik
  • Preduzeće za čuvanje objekata i lica "PPT Obezbeđenje" AD Trstenik
  • Preduzeće za proizvodnju industrijske pneumatike "PPT Industrijska pneumatika" AD Trstenik
  • Preduzeće za ugostiteljske usluge "PPT Ishrana" AD Trstenik
  • Preduzeće za projektovanje i inženjering "PPT Inženjering" AD Beograd
  • Preduzeće za proizvodnju hidruličkih uređaja i sistema "PPT HIDRAULIKA" AD Trstenik
  • Preduzeće za tehnološku-metaluršku obradu "PPT TMO" AD Trstenik
  • Preduzeće za održavanje, remont, proizvodnju i distrubiciju energije "PPT REMONT I ENERGETIKA" AD Trstenik
  • Preduzeće za proizvodnju hidrauličnih cilindara "PPT Cilindri" AD Trstenik
  • Preduzeće za proizvodnju namenskih proizvoda "PPT Namenska" AD Trstenik
  • Preduzeće za proizvodnju uređaja i delova "PPT FUD" AD Brus
  • Preduzeće za proizvodnju kočne tehnike "PPT Kočna tehnika" AD Trstenik
  • Naučno-istraživački centar "PPT NIC" AD Trstenik


 2. Državni poverilac je dužan da svoja potraživanja prema subjektu privatizacije iz tačke 1. ovog poziva prijavi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnom listu "Politika".
 3. Prijava potraživanja dostavlja se subjektu privatizacije na adresu navedenu u tački 1. ovog poziva, lično, radnima danima od 8 do 14 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
  Kopija prijave potraživanja istovremeno se dostavlja i Agenciji, radi evidentiranja, na sledeću adresu:
  Kostadin Popović, Direktor
  Centar finansija, računovodstva i administracije
  Agencija za privatizaciju
  Terazije br.23
  11 000 Beograd
 4. Pravo da prijave potraživanja prema subjektima privatizacije iz tačke 1. ovog poziva, a na način utvrđen ovim pozivom, imaju i ostali poverioci u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji .
 5. Način na koji se izmiruju potraživanja državnog poverioca i ostalih poverilaca i obrazac prijave potraživanja, nalaze se na internet stranici Agencije:
  http://www.priv.yu/e-privatizacija/prijavapotr.php
 6. Ovaj poziv objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Преузмите
ППТ Сервоуправљачи ад
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХИДРАУЛИЧКИХ СЕРВОУПРАВЉАЧА ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Трстеник

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

ППТ Арматуре ад
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРМАТУРА ППТ АРМАТУРЕ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

ППТ Делови ад
Стечај

GOOD WOOD NUMANOVIĆ DOO NOVI PAZAR

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

ППТ Заптивке ад
Стечај

Предузеце за производњу заптивкиППТ-ЗаптивкеА.Д.Трстеник

Локација:

Трстеник

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња хидрауличних погонских уређаја

ППТ-ТМО ад

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКУ ОБРАДУ ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК

Локација:

Трстеник

Делатност:

Обрада и превлачење метала

Стечај

Предузеће за производњу уређаја и делова ППТ ФУД-фабрика уређаја и делова АД Брус

Локација:

Брус

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

ППТ Кочна техника ад
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЧНЕ ТЕХНИКЕ ПРВА ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Трстеник

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива