Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 31.05.2005. u Beogradu

29. апр. 2005.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće INSA - Industrija satova, sa p.o., BEOGRAD
 2. Rudnik azbesta KORLAĆE društveno preduzeće, BRVENIK
 3. Preduzeće za proizvodnju, montažu, remont i održavanje liftova KOSMAJ, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće na akcije GRADNjA-KLADOVO, KLADOVO
 5. Građevinsko društveno preduzeće DUMAČA, ŠABAC
 6. Turističko ugostiteljsko preduzeće AVALA akcionarsko društvo, BEOGRAD
 7. Akcionarsko društvo štamparija SLOBODA, VRŠAC
 8. Društveno građevinsko preduzeće KAZIMIR VELjKOVIĆ, KRAGUJEVAC
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju ćilima, tepiha i prediva PONIŠAVLjE, PIROT
 10. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet nameštaja VOJVODINA, NOVA PAZOVA
 11. Društveno preduzeće Fabrika mašina i procesne opreme ARSENIJE SPASIĆ, ZAJEČAR
 12. Društveno preduzeće za preradu i konzerviranje mleka MLEKARA p.o., LESKOVAC
 13. Društveno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu TRGOCENTAR, LESKOVAC
 14. Društveno preduzeće UTVA - SERVIS, PANČEVO
 15. AD SMK Velika Plana AD PERKON, VELIKA PLANA
Преузмите
Акционарски фонд

Друштвено предузеће ИНСА - Индустрија сатова, са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РУДНИК КОРЛАЋЕ АД БРВЕНИК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брвеник

Делатност:

Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала

Архива

Предузеће за производњу, монтажу, ремонт и одржавање лифтова КОСМАЈ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Друштвено предузеће на акције ГРАДЊА-КЛАДОВО

Локација:

Кладово

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Архива

Грађевинско друштвено предузеће ДУМАЧА

Локација:

Шабац

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Акционарски фонд

Туристичко угоститељско предузеће АВАЛА акционарско друштво

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

Акционарско друштво штампарија СЛОБОДА ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Остало штампање

Стечај

АД за извођење грађевинских радова КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ Крагујевац - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу ћилима, тепиха и предива ПОНИШАВЉЕ

Локација:

Пирот

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

Архива

Друштвено предузеће за производњу и промет намештаја ВОЈВОДИНА

Локација:

Нова Пазова

Делатност:

Производња осталог намештаја

Стечај

Друштвено предузеће Фабрика машина и процесне опреме АРСЕНИЈЕ СПАСИЋ ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња машина за обраду метала

Архива

Друштвено предузеће за прераду и конзервирање млека МЛЕКАРА п.о.

Локација:

Лесковац

Делатност:

Прерада млека и производња сирева

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину ТРГОЦЕНТАР

Локација:

Лесковац

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Архива

Друштвено предузеће УТВА - СЕРВИС

Локација:

Панчево

Делатност:

Остали завршни радови

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СПОРТСК0 МОДНА КОНФЕКЦИЈА ПЕРКОН, ВЕЛИКА ПЛАНА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива