Saopštenje sa 141 javne aukcije održane 25.04.2005. godine u Novom Sadu

25. апр. 2005.
Dana 25.04.2005. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju – kancelarija Novi Sad, održana je 141. po redu, a 33. u Novom Sadu, javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:
 1. PRODOR Novi Sad
  Početna cena: 4.946.000 | Prodajna cena: 19.000.000
  Kupac: Oliver Matić
 2. JUGOALAT Novi Sad
  Početna cena: 88.395.000 | Prodajna cena: 88.395.000
  Kupac: Gojko Božović
 3. REVNOST Novi Sad
  Početna cena: 3.288.000 | Prodajna cena: 26.000.000
  Kupac: Božidarka Kozomora
 4. JEDINSTVO EMI Bačka Palanka
  Početna cena: 7.986.000 | Prodajna cena: 7.986.000
  Kupac: "LIMARIJA SEBASTIJAN"
 5. UNIMAT Bačka Palanka
  Početna cena: 2.358.000 | Prodajna cena: 8.100.000
  Kupac: Đuro Majković
 6. GIK TRANSPORT Kanjiža
  Početna cena: 4.040.000 | Prodajna cena: 13.500.000
  Kupac: Nandor Radulov
 7. NOVI BEČEJ Novi Bečej
  Početna cena: 5.090.000 | Prodajna cena: 5.090.000
  Kupac: Mladen Stojanović
 8. BORAC Šurjan
  Početna cena: 32.695.000 | Prodajna cena: 32.695.000
  Kupac: Jovan Veselinović
 9. RUBIN STAKLAR Senta
  Početna cena: 83.000 | Prodajna cena: 83.000
  Kupac: Jožef Majoroš
 10. ŽELjEZNIČAR Subotica
  Početna cena: 18.210.000 | NEUSPELA
 11. STANDARD Kikinda
  Početna cena: 7.925.000 | NEUSPELA
 12. BAČKATRANS Vrbas
  Početna cena: 8.437.000 | NEUSPELA
 13. INŽENjERING PROMET Zrenjanin
  Početna cena: 4.000 | OTKAZANA

АД ПРОДОР ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НОВИ САД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Архива

ЈУГОАЛАТ-ЈАЛ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња алата

Архива

ГИК ТРАНСПОРТ ДОО ЗА ПРЕВОЗ У УНУТРАШЊЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кањижа

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СЕБАСТИЈАН ЛИМАРИЈА ЈЕДИНСТВО ЕЛЕКТРОМЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА БАЧКА ПАЛАНКА

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња осталих металних производа

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРЕВОЗ И УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УНИ ГРАНД БАЧКА ПАЛАНКА

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Рушење објеката

Архива

ГИК ТРАНСПОРТ ДОО ЗА ПРЕВОЗ У УНУТРАШЊЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кањижа

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ БЕЧЕЈ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ БЕЧЕЈ

Локација:

Нови Бечеј

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ БОРАЦ АД, ШУРЈАН

Локација:

Шурјан

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУБИН СТАКЛАР СЕНТА - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Сента

Делатност:

Уградња столарије

Архива

КОНФЕКЦИЈА ЖЕЉЕЗНИЧАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СТАНДАРД ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ КИКИНДА, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 192

Локација:

Кикинда

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

Стечај

ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЧКАТРАНС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ, ШПЕДИЦИЈУ И СЕРВИС, ВРБАС - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Друмски превоз терета

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ИНЖЕЊЕРИНГ-ПРОМЕТ ЗРЕЊАНИН - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Посредовање у продаји разноврсних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива