Intenziviranje aktivnosti Ministarstva privrede, Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda Republike Srbije na finansijskom tržištu

11. сеп. 2004.
U cilju uspešnijeg nastavka procesa privatizacije i realizacije najavljenog povećanja obima aktivnosti do kraja 2004. godine, Ministarstvo privrede, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije ulažu maksimalne napore u iznalaženju mogućnosti prometa manjinskih paketa akcija iz portfelja Akcijskog fonda. Smanjeni promet je nastao kao posledica neusklađenosti pozitivnih pravnih propisa iz tog domena, Zakona o Hartijama od vrednosti i Zakona o Akcijskom fondu, odnosno odredbi vezanih za ponudu za preuzimanje akcija i ulogu Akcijskog fonda.

Kako bi Agenciji za privatizaciju i Akcijskom fondu bilo omogućeno da tržišno reaguje u funkciji maksimizacije vrednosti akcija, kako onih koje se nalaze u portfelju Akcijskog fonda tako i akcija pojedinačnih akcionara, Vlada Republike Srbije je 19. avgusta 2004. godine donela Zaključak kojim se iznalazi mehanizam za promet akcija većih od 25% u državnom vlasništvu na finansijskom tržištu.

Agencija za privatizaciju i Akcijski fond u nastupajućem periodu će ubrzanim koracima sprovoditi aktivnosti u prodaji manjinskih paketa iz portfelja Akcijskog fonda i aktivno nastupati sa pozivima za pridruživanjem akcija pojedinačnih akcionara kako bi se potencijalnim investitorima ponudili većinski paketi akcija sa definisanim investicionim i socijalnim programom. Posledično, to će doprineti rastu finansijskog tržišta, stvaranju povoljnije investicione klime, ubrzanju sprovođenja procesa privatizacije i razvitku celokupno ekonomskog sistema u Republici.

Već objavljeni Javni pozivi za pridruživanje akcija pojedinačnih akcionara paketima Akcijskog fonda za preduzeća "Voda Vrnjci" a.d. iz Vrnjačke banje (dnevni list Politika, 08.septembra 2004.) i "Knjaz Miloš" a.d iz Aranđelovca (dnevni list Politika, 11.septembar 2004.) kao i Javna ponuda za prodaju akcija preduzeća "Gospođinci" a.d. iz Gospođinaca (dnevni list Politika, 10.septembar 2004.), govore da ulazimo u aktivnu privatizacionu jesen.

Pored uspostavljanja metoda javne ponude, u prometu akcija i dalje će biti primenjivani i svi ostali, zakonom definisani, raspoloživi metodi prodaje berzanskog poslovanja. Nastup na finansijskom tržištu će biti određen u interesu rasta i razvoja preduzeća kao i zaposlenih radnika u njima, u skladu sa članom 14. Zakona o Akcijskom fondu u kome stoji da je Akcijski fond dužan da posluje sa pažnjom dobrog stručnjaka vodeći računa o prihodima koje ostvaruje Republika i prilivu novih investicija u pravna lica čije se akcije prodaju.

Profesionalni investitori, portfolio investitori ali i fizička lica zainteresovana za ulaganje i ubuduće mogu očekivati veoma atraktivnu ponudu paketa akcija iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srbije.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива