Obaveštenje za 114. javnu aukciju koja će se održati 22.04.2004. godine u Novom Sadu

21. апр. 2004.
Agencija za privatizaciju orgnizovaće u četvrtak, 22. aprila 2004. godine, u 11 časova, 114. javnu aukciju za prodaju društvenih preduzeća. Aukcija će se održati u Novom Sadu, JP Sportsko-poslovni centar Vojvodina – SPENS.
Na aukciji će biti ponuđena sledeća preduzeća:
 1. AD REMONT, Sremska Mitrovica
 2. DP ELAN, Čurug
 3. AD DUŠAN STANIČKOV, Sombor
 4. GDP NAPREDAK, Vrbas
 5. DP NOVI DOM-STOLARIJA, Debeljača
 6. DP PEŠČARAPROMET, Subotica
 7. AD PETAR DRAPŠIN, Novi Sad
 8. DP ZLATIBOR-GRADNjA, Novi Sad
 9. DP NOVOTRANS, Novi Sad
 10. AD LIVNICA, Subotica
 11. AD BIRO 54, Zrenjanin
 12. AD SANITARIJA, Novi Sad
 13. DP ZMAJEVO, Zmajevo
 14. DP STAKLENA BAŠTA, Kanjiža
 15. AD ŠINVOZ, Zrenjanin
 16. DP TEHNO-KOP, Novi Sad
 17. DP TESARI, Subotica
 18. DP AUTOPREVOZ, Zrenjanin
 19. AD NOVA BRAZDA, Đurđin
 20. DP ARANŽER-PRODUKT, Zrenjanin

Сервисно трговинско предузеће РЕМОНТ акционарско друштво

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Стечај

Друштвено предузеће за производњу металне робе и трговину на мало ЕЛАН ЧУРУГ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чуруг

Делатност:

Производња електричних апарата за домаћинство

Стечај

Грађевинско предузеће ДУШАН СТАНИЧКОВ акционарско друштво СОМБОР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

Грађевинско друштвено предузеће НАПРЕДАК ВРБАС - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ ДЕБЕЉАЧА НОВИ ДОМ-СТОЛАРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Дебељача

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за трговину на велико и мало ПЕШЧАРАПРОМЕТ

Локација:

Суботица

Делатност:

Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце

Петар Драпшин АД
Стечај

Акционарско друштво Петар Драпшин Нови Сад

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

Архива

Друштвено грађевинско предузеће ЗЛАТИБОР- ГРАДЊА

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

НОВОТРАНС ДОО НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Управљање некретнинама за накнаду

Архива

ЛИВНИЦА акционарско друштво за ливење обојених метала

Локација:

Суботица

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

Акционарски фонд

БИРО 54 Акционарско друштво за пројектовање, инжењеринг и консталтинг

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

Акционарско друштво за снабдевање и производњу САНИТАРИЈА

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Трговина на велико фармацеутским производима

Архива

Друштвено предузеће за ратарско-сточарску производњу ЗМАЈЕВО

Локација:

Змајево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СТАКЛЕНА БАШТА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кањижа

Делатност:

Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака

Акционарско друштво за ремонт и произв.шинских возила,машиногр.и металопр.делатн. ШИНВОЗ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

Архива

TEHNO-COOP DOO ZA PROIZVODNJU, KOOPERACIJU, PROMET I USLUGE NOVI SAD - U STEČAJU

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

Дрвно извођачко и прерађивачко предузеће ТЕСАРИ / WIND АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Локација:

Суботица

Делатност:

Кровни радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива