Komentar nalaza i preporuka saveta za borbu protiv korupcije sa prilozima

23. јан. 2004.
Savet za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: "Savet”) dostavio je Vladi Republike Srbije "Izveštaj o politici i procesu privatizacije” u kome su (na osnovu posebne analize) izvedeni zaključci o nerešenim pitanjima koja daju prostor za moguće zloupotrebe i prekršaje u privatizaciji (u 15 tačaka) i date preporuke za eliminaciju uočenih nedostataka (u 11 tačaka).

Analiza koja je bila osnov za donošenje zaključaka se sastojala od:

(1) posebne pravne analize zakonskog teksta (u 6 tačaka);
(2) razmatranja identifikovanih problema koji se javljaju kao posledica aktuelnog koncepta i nepreciznih formulacija Zakona o privatizaciji (u 10 tačaka);
(3) analize prijava dospelih u Savet (ilustracije 8 slučajeva);
(4) izveštaja Centra za privatizaciju UGS Nezavisnost;
(5) izveštaja Odbora za privatizaciju Narodne skupštine Republike Srbije;
(6) pregleda teksta Dušana Pavlovića (G 17 institut) "Privatizacija u 2003. godini”;
(7) zabeleški sa intervjua koje je autor teksta obavio sa predstavnicima Ministarstva za privredu i privatizaciju i Agencije za privatizaciju.

Pretpostavljamo da je cilj ovog Izveštaja Saveta bio da se problemu privatizacije posveti velika pažnja i da se učine napori da svojim sugestijama pomogne Vladi Republike Srbije, Ministarstvu za privredu i privatizaciju (u daljem tekstu: "Ministarstvo”) i Agenciji za privatizaciju (u daljem tekstu: "Agencija”). U tom pogledu, nema sumnje da ovi napori Saveta zaslužuju posebnu pažnju. Ukazujemo na činjenicu da je ovo prvi materijal koji je upućen Ministarstvu i Agenciji a koji, pored kritika privatizacije, sadrži i predlog konkretnih mera za prevazilaženje problema koji su evidentirani.

Na žalost, pored ovog, u osnovi ispravnog pristupa obradi navedene problematike, materijal sadrži niz nedostataka. Teško je prenebregnuti činjenicu da su posledice ove ishitrene i pravno-logično nefundirane kritike suviše velike da ne bi zasluživale komentar. Obzirom da smo otvoreni za svaku dobronamernu kritiku, smatramo za shodno da istaknemo da ovaj Izveštaj Saveta iznosi neproverene informacije koje dodatno nanose štetu tranziciji i uznemiravaju javno mnenje. Pojedini delovi Izveštaja nisu detaljno obrađeni i materijalno potkrepljeni i nemaju kritičku distancu prema izvoru informacija, tako da kod čitalaca stvaraju konfuziju i suštinsko nerazumevanje postupka privatizacije. Takođe, pojedini delovi analize su nedosledni, nekonzistentni i bez težnje da se fonomen koji se analizira sagleda celovito. Ovaj kritički osvrt na Izveštaj nema za cilj da brani pojedinačne učesnike u kreiranju ili implementaciji koncepta privatizacije, već da se proces privatizacije činjenično realno prikaže.

Komentari na Izveštaj se odnose isključivo na one delove koji predstavljaju autorski doprinos Saveta, bilo da se radi o finalnim nalazima i preporukama, ili o analizama i prikazima. Delove Izveštaja u kojima se iznose stavovi drugih (npr. UGS Nezavisnost, Odbor narodne Skupštine, Institut G17) nećemo komentarisati jer su oni legitimna, ali predstavljaju ipak samo pojedinačna mišljenja.

Dalji tekst će biti posvećen osnovnim zaključcima Saveta (15), njegovim preporukama (11), i kritičkom osvrtu na Izveštaj u celini. U prilozima će se dati detaljniji osvrt na svaku pojedinačnu analizu sadržanu u Izveštaju Saveta... Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива