Izmenu javnog poziva za učešće na javnoj aukciji pod šifrom 190204

21. јан. 2004.

Javna aukcija pod šifrom 190204 održaće se dana 19.02.2004. godine, na adresi Dom sindikata, Beograd, Trg Nikole Pašića, Sala br.4, u 11:00 časova

Na osnovu člana 5. stav 3. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS", broj 45/01, 45/02 i 19/03), Agencija za privatizaciju objavljuje

Izmenu javnog poziva za učešće na javnoj aukciji
pod šifrom 190204


1. Polazeći od ovlašćenja iz Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" 09.01.2004. godine, na osnovu koga se datum održavanja aukcije i rok za prijavu može, po potrebi, da izmeni, Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica o izmeni datuma, mesta i vremena, održavanja javne aukcije.

2. Javna aukcija pod šifrom 190204 održaće se dana 19.02.2004. godine, na adresi Dom sindikata, Beograd, Trg Nikole Pašića, Sala br.4, u 11:00 časova. Registracija učesnika održaće se na istoj adresi dana 19.02.2004. godine od 09:00 do 10:50 časova.

3. Rok za otkup aukcijske dokumentacije je do 10.02.2004. godine.

4. Rok za podnošenje prijave je 11.02.2004. godine do 17:00 časova.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива