Potpisan Ugovor o prodaji DP HI "Župa", Kruševac

14. јан. 2004.

"Vektra M", d.o.o., Beograd sa ponuđenih 4.626.254,46 EUR

Predstavnici Agencije za privatizaciju potpisali su sa predstavnicima preduzeća "Vektra M", doo, Beograd, Ugovor o prodaji 70% društvenog kapitala DP Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Ugovor sa prvorangiranim ponuđačem, preduzećem "Vektra M", potpisan je u utorak, 13. januara 2004. godine. Kupac će platiti prodajnu cenu od 3.800.000 evra, a obavezao se i da u preduzeće u naredne tri godine investira 6.439.000 evra, čime je obezbeđen opsatanak i stabilan razvoj preduzeća u prvim godinama nakon privatizacije. Kupac je prihvatio i osnovni program zaštite radnika.

Potpisivanju ugovora prethodilo je rangiranje ponuda zainteresovanih za privatizaciju ovog preduzeća. Tenderska komisija je na sednici 31. oktobra 2003. godine odobrila rezultate tendera i odlučila da se krene u pregovore sa prvorangiranim ponuđačem. Tender lista koju je odobrila Tenderka komisija bila je:

1. "Vektra M", d.o.o., Beograd sa ponuđenih 4.626.254,46 EUR;
2. Konzorcijum "Midland Resources Holding Ltd.", Velika Britanija i "Carnex" a.d, Vrbas, sa ponuđenih 3.694.570,38 EUR;
3. "Tomis", Nemačka, sa ponuđenih 1.287.685,95 EUR;
4. Konzorcijum zaposlenih DP HI "Župa" sa ponuđenih 908.684,83 EUR.

Iznosi koji su navedeni u Tender listi predstavljaju sadašnju vrednost celokupnih ponuda – prodajne cene, investicionog i socijalnog plana – izračunatu po metodologiji koja se nalazila u Instrukcijama za ponuđače.

Javni poziv za DP HI "Župa", Aleksandrovac, objavljen je 19. juna 2003. godine. Dokumentaciju je otkupilo šest zainteresovanih potencijalnih učesnika, a ponude je dostavilo četvoro zainteresovanih. Preduzeće je u potpunosti u društvenom vlasništu, tako da privatizovanih 70% ovog društvenog preduzeća predstavlja i 70% njegove celokupne vrednosi. Ostatak od 30 odsto, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, biće podeljen zaposlenima u vidu besplatnih akcija (do 15%) i u državni fond (15%).

Novac dobijen od prodajne cene preduzeća će, u skladu sa Zakonom, biti raspodeljen za dalje restrukturiranje preduzeća u Srbiji, za razvoj lokalne zajednice, deo će biti uplaćen u Fond za restituciju, a deo za obezbeđivanje daljeg redovnog ispunjavanja obaveza Republike Srbije prema njenim građanima.

"Župa" je jedno od najznačajnijih agrohemijskih preduzeća u Srbiji, specijalizovana za proizvodnju pesticida i aditiva za stočnu hranu. Preduzeće je osnovano 1934. godine. Od 1997. godine ukupan broj zaposlenih smanjio se za 10% i sada je u "Župi" zaposleno 1.339 ljudi.

Potpisivanjem ovog ugovora o prodaji, Agencija za privatizaciju uspešno je okončala još jednu tednersku privatizaciju društvenih preduzeća u Srbiji. U narednim periodu, u skladu sa zakonom i svojom redovnom praksom, Agencija će pažljivo pratiti da li kupac ispunjava preuzete obaveze.
HI ŽUPA AD
Стечај

Hemijska Industrija ŽUPA a.d. Kruševac

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња осталих основних неорганских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива