Obaveštenje za 90. javnu aukciju koja će se održati 06.11.2003. godine u Beogradu

05. нов. 2003.
U četvrtak, 06.11.2003. godine, sa početkom u 11 časova, u organizaciji Agencije za privatizaciju, na adresi: Terazije 23, velika sala na drugom spratu, održaće se 90-ta javna aukcija sledećih društvenih preduzeća:
 1. DP BORA KEČIĆ-AUTOCENTAR-KIPERI-PRETOVAR AD, Obrenovac
 2. DP BILjUR, Niš
 3. DP JUGOMETAL, Beograd
 4. DP TRGOCENTAR, Boljevac
 5. DP MLADOST, Požega
 6. DP SOKO, Lučani
 7. DP TRGOVINA, Kruševac
 8. DP ZAŠTITA, Beograd
 9. DP POTIS, Požarevac
 10. DP DRVNA INDUSTRIJA, Čantavir
 11. DP TRIKO, Niš
 12. DP 22. DECEMBAR, Niš
Акционарски фонд

Предузеће за транспортно-претоварне услуге у друмском собраћају БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР АД

Локација:

Обреновац

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

Стакларско друштвено предузеће БИЉУР

Локација:

Ниш

Делатност:

Бојење и застакљивање

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину ЈУГОМЕТАЛ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металима и металним рудама

Архива

Друштвено предузеће за трговину ТРГОЦЕНТАР

Локација:

Бољевац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Акционарски фонд

Друштвено предузеће МЛАДОСТ индустрија конфекције

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња рубља

Друштвено предузеће за производњу и промет хлеба и пецива СОКО

Локација:

Лучани

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ТРГОВИНА

Локација:

Крушевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Друштвено предузеће за маркетинг, развој, производњу и промет опреме и средстава за заштиту ЗАШТИТА

Локација:

Београд

Делатност:

Ливење гвожђа

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за скупљање, рециклажу и промет секундарних сировина ПОТИС

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Друштвено предузеће ДРВНА ИНДУСТРИЈА

Локација:

Чантавир

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу и продају униформи и модне одеће 22. ДЕЦЕМБАР

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња радне одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива