Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 13.11.2003. u Beogradu

10. окт. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Akcionarsko društvo JUGOLABORATORIJA, BEOGRAD
 2. Društveno preduzeće Poljoprivredno - industrijski kombinat PEŠTER, SJENICA
 3. Društveno preduzeće za fundiranje JUGOFUND, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće industrija montažnih zgrada BESKO, VLASOTINCE
 5. Deoničarsko društvo u mešovitoj svojini DUNAV PROMET sa p.o., GOLUBAC
 6. Novinsko-izdavačko društveno preduzeće LUTRIJSKA ŠTAMPA, BEOGRAD
 7. Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge DUNAV MARKETING doo, GOLUBAC
 8. Društveno preduzeće na akcije za trgovinu na malo i veliko BORPROMET, BOR
 9. Društveno preduzeće modna konfekcija SLOBODA, KOVAČICA
 10. Društeno preduzeće JUGOENERGETIK juoslovenski centar za specijalizaciju kadrova u energetici, BEOGRAD
 11. Društveno preduzeće MLADOST, ALEKSANDROVAC
 12. Društveno preduzeće auto kuća REMONT, POŽAREVAC
 13. Društvno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge STEFIL KOMPANIJA, VALjEVO
Преузмите
Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ, ИЗВОЗ-УВОЗ, И УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ ЈУГОЛАБОРАТОРИЈА БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Акционарски фонд

ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ПЕШТЕР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЈЕНИЦА

Локација:

Сјеница

Делатност:

Узгој музних крава

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФУНДИРАЊЕ ЈУГОФУНД ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Архива

Друштвено предузеће индустрија монтажних зграда БЕСКО

Локација:

Власотинце

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДУНАВ-ПРОМЕТ АД, ГОЛУБАЦ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Голубац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Стечај

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛУТРИЈСКА ШТАМПА БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање новина

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДУНАВ-МАРКЕТИНГ АД ШУВАЈИЋ

Локација:

Голубац

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Акционарски фонд

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO BORPROMET, BOR - U STEČAJU

Локација:

Бор

Делатност:

Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПАЛЕТА , КОВАЧИЦА

Локација:

Ковачица

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

ЈУГОЕНЕРГЕТИК ДОО, ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ КАДРОВА У ЕНЕРГЕТИЦИ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Остало образовање

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛАДОСТ, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АУТО КУЋА РЕМОНТ ПОЖАРЕВАЦ, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 6

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ СТЕФИЛ-КОМПАНИЈА ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива