Продат део имовине предузећа ИРИС у стечају

27. окт. 2015.

Дана 27.10.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне имовине стечајног  дужника, методом Јавног прикупљања понуда:

  ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ И ШНАЛА  ИРИС“ у стечају, Пријепоље                    

Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна  цена

(дин)

      Понуђач

  1.  

 

Целина бр. 4 -  Залихе у Магацину готових производа  (лево крило зграде)

Целина бр. 4

699.400,00

146.620,00

ТРОГЛАВ доо, Народног фронта 38, Темерин,                   МБ 08308373,         ПИБ 101869804

Закључно са  20.10.2015. године није уплаћен ниједан  депозит и  није достављена ниједна понуда за имовину стечајног дужника ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ И ШНАЛА ИРИС“ у стечају, Пријепоље: Целина бр. 1, Целина бр. 2, Целина бр. 3 и Целина бр. 5 из Огласа о продаји покретне имовине, те је Комисија прогласила јавно прикупљање понуда за ове целине неуспелим.

Стечај

НДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ И ШНАЛА ИРИС АД, ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива