Неуспела продаја стечајног дужника "Марципан" из Осечине

19. окт. 2015.

У просторијама стечајног управника - Агенције за приватизацију, у Београду, одржана је продаја стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет у услуге „МАРЦИПАН“ Осечина у стечају, као правног лица, методом јавног надметања, по огласу о продаји објављеном 19.9.2015. године у дневним новинама „Политика“ и „Информер“.

Резиме продаје:

Опис имовине

Процењена вредност имовине (динара)

Остварена продајна цена (динара)

Купац

Продаја стечајног дужника као правног лица

43.017.313,52

/

/

 

Како закључно са 19.10.2015. године, није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји стечајног дужника као правног лица, продаја је проглашена неуспешном.

Стечај

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ У УСЛУГЕ МАРЦИПАН , ОСЕЧИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива