Неуспела продаја имовине стечајног дужника ДПП "Јабука"

29. сеп. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника „ЈАБУКА“ ДПП - у стечају из Јабуке, методом jавног прикупљања понуда. У складу са смерницама из огласа о продаји, констатовано је да није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција ради учешћа у продаји, па је Комисија за спровођење продаје имовине стечајног дужника, прогласила продају неуспелом.

Предмет продаје:

ЦЕЛИНА БРОЈ 1 - Пољопривредно земљиште укупне површине 22 хa 57a 30 м2, уписано у ЛН 2058 КО ЈАБУКА И ЛН 3314 КО ЈАБУКА. Укупна процењена вредностцелине 1 износи 64.983.152,40 динара;

ЦЕЛИНА БРОЈ 2 - Пољопривредно земљиште укупне површине 14 хa 47а 09 м2, уписано у ЛН 2058 КО ЈАБУКА. Укупна процењена вредност целине 2 износи 41.658.826,92 динара;

ЦЕЛИНА БРОЈ 3 - Пољопривредно земљиште укупне површине 23 ха 96 а 74 м2 уписано у ЛН 2058 КО ЈАБУКА. Укупна процењена вредност целине 3 износи 57.497.792,60 динара;

ЦЕЛИНА БРОЈ 4 - Пољопривредно земљиште укупне површине 22 ха 53 а 38 м2 уписано у ЛН 2058 КО ЈАБУКА И ЛН 3311 КО ЈАБУКА. Укупна процењена вредност за целину 4 износи 43.246.868,96 динара;

ЦЕЛИНА БРОЈ 5 - Пољопривредно земљиште укупне површине 10 ха 45 а 53 м2 уписано у ЛН 2058 КО ЈАБУКА. Укупна процењена вредност за целину 5 износи 17.557.585,29 динара;

ЦЕЛИНА БРОЈ 6 - Пољопривредно земљиште укупне површине 55 а 32 м2 уписано у ЛН 2058 КО ЈАБУКА. Укупна процењена вредност за целину 6 износи 1.327.126,80 динара;

ЦЕЛИНА БРОЈ 7 - Пољопривредно земљиште укупне површине 55а34 м2 уписано у ЛН 13423 КО Панчево. Укупна процењена вредност за целину 7 износи 1.194.845,94 динара;

ЦЕЛИНА БРОЈ 8 - Пољопривредно земљиште укупне површине 2 ха 26 а 58 м2 уписано у ЛН 15782 КО Панчево. Укупна процењена вредност за целину 8 износи 3.804.957,94 динара.

Стечај

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАБУКА АД, ЈАБУКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабука

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива