Измене Закона о АЛСУ

25. сеп. 2015.

Поводом учесталог интересовања медија, у вези са предложеним изменама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Агенција за приватизацију истиче да није консултована и није учествовала у припреми тог Закона, а за тај Закон је сазнала из медија. Због тога, Агенција за приватизацију не може да коментарише предложена законска решења.

Код доношења таквих законских предлога било је неопходно консултовати Агенцију за приватизацију, имајући пре свега у виду консеквенце таквих решења на спровођење Акционог плана Владе Републике Србије, као и на реализацију одредаба Закона о приватизацији усаглашених са Међународним монетарним фондом и Светском банком, а које се тичу окончања процеса приватизације и отварања стечајних поступака у свим случајевима неуспешних приватизација.

Посебно треба имати у виду да је Агенција за приватизацију у овом тренутку од стране надлежних судова именована за стечајног управника у 700 стечајних поступака.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива