Otvorene ponude za preduzeće "FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR" d.o.o., ZAJEČAR

15. сеп. 2003.
Na prvoj sednici Tenderske komisije koja je održana 11. septembra 2003. godine, otvorena je ponuda za kupovinu 84,7% kapitala preduzeća "Fabrika kablova Zaječar" d.o.o., Zaječar (koji čini 70% društvenog kapitala i celokupan vlasnički ulog RTB-a Bor d.o.o. od 49%).

Tenderska komisija konstatovala je da je u roku propisanom javnim pozivom pristigla samo jedna ponuda od strane:
East Point Holdings ltd., Kipar

Nakon što je Tenderska komisija ispitala ispunjenost formalnih uslova koji se odnose na blagovremenost i potpunost ponude, konstatovano je da je ponuđač podneo dokumentaciju u skladu sa uslovima definisanim tenderskim pravilima.

Tendersku dokumentaciju pored East Point Holdings ltd. , Kipar, otkupio je i Hellenic Cables SA, Grčka, ali nije podneo ponudu.

Sledi ocena ponude u roku od najviše 30 dana, nakon čega će biti održana druga sednica Tenderske komisije na kojoj će biti doneta Odluka o započinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem ili proglašenju tendera neuspelim.

Tenderska komisija zasedala je u sastavu:
  1. g. Stojan Jevtić, ministar za poljoprivredu i vodoprivredu, predsednik komisije i predstavnik Vlade RS
  2. g-đa. Ljiljana Hadžibabić ,pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku, predstavnik Vlade RS
  3. g. Miroslav Krančić, predsednik sindikalne organizacije SOSS "Fabrike kablova" d.o.o., Zaječar, predstavnik Vlade RS
  4. g. Aleksandar Đorđević, načelnik Zaječarskog okruga, predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
  5. g. Dragan Cvetković, v.d. direktora "Fabrike kablova" d.o.o., Zaječar, predstavnik subjekta privatizacije
Архива

Д.о.о. ФКЗ-ФАБРИКА КАБЛОВА ЗАЈЕЧАР

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива