Јавни позив за АД „ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР", БОР

18. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 151/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

 АД ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР, БОР

МБ: 07219016

Шифра поступка: JP 151/15

Агенција позива сва домаћа и страна физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АД „ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР“, БОР, МБ: 07219016 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

АД „ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР“, Бор

Матични број:

07219016

Структура капитала (ЦРХоВ):

- Акционарски фонд АД Београд: 25.107 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSTRBRE03233, што представља 63,86924% укупног капитала

- ПИО Фонд РС: 3.931 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSTRBRE03233, што представља 10.00000% укупног капитала

- Остали акционари: 10.272 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSTRBRE03233, што представља 26,13076% укупног капитала

Вредност капитала (АПР):

 

Уписани новчани капитал

2.009.884,96 EUR

Уплаћени новчани капитал

2.009.884,96 EUR 06.03.2000.

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 29.038 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSTRBRE03233, што представља 73,86924% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • 25.107 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSTRBRE03233, у власништву Акционарског фонда ад Београд, што представља 63,86924% укупног капитала Субјекта приватизације и
  • 3.931 акција у власништву Пио фонда РС ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSTRBRE03233, што представља 10,00000% укупног капитала Субјекта приватизације.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-5112/2015-1 од 06.08.2015. године о условном отпису дуга субјекту приватизације, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена предмета продаје који се нуди на продају износи 65.713,30 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
Теретни транспорт Бор ад
Стечај

Акционарско друштво Теретни Транспорт Бор

Локација:

Бор

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива