Јавни позив за предузеће РАД ГРУПА ДОО, КРАГУЈЕВАЦ

28. авг. 2015.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости
шифра јавног позива: POZ 2/15

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

„РАД ГРУПА“ ДОО, КРАГУЈЕВАЦ

(матични број 17258117)

шифра јавног позива: POZ 2/15

 

1. Агенција позива све заинтересоване инвеститоре (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори) да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације, којим ће исказати своје интересовање за приватизацију одређеног субјекта приватизације у Републици Србији (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

 

Податке о субјекту приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети на линку www.priv.rs/upload/document/rad_grupa_doo_kragujevac_podaci.pdf.

 

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 2/15 - матични број субјекта приватизације“, и да садржи следеће елементе:

 

  • основне податке о заинтересованом инвеститору
  • основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

 

3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде:

www.priv.rs/upload/document/rad_grupa_kragujevac_pismo_o_zainteresovanosti_fiz.docx
www.priv.rs/upload/document/rad_grupa_kragujevac_pismo_o_zainteresovanosti_pra.docx

 Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.

 

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Београд, Теразије 23, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 28.09.2015. године.

 

5. Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.

 

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23

 

Телефон: 011/3020-800

e-mail: loi@priv.rs

Pismo o zainteresovanosti fizicka lica Pismo o zainteresovanosti pravna lica Подаци о предузећу Преузмите оглас у целости
Приватизација

РАД ГРУПА ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива