Prihvaćena jedina ponuda za preduzeće DP "MITROS", Sremska Mitrovica

08. сеп. 2003.

Jedini zainteresovani kupac spreman da investira preko 5 miliona evra


Investicioni program obuhvata ulaganja u modernizaciju opreme i tehnoloških proizvodnih linija, transportna sredstva, kao i prateću infrastrukturu i dodatni obrtni kapital, što u značajnoj meri odgovara očekivanjima preduzeća.
Dana 04. septembra 2003.god. održana je druga sednica Tenderske komisije za preduzeće DP "Mitros", Sremska Mitrovica.
Kako se radi o tenderu sa jednim učesnikom ,Tenderska komisija je u skladu sa predlogom Agencije za privatizaciju, donela Odluku o započinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem - konzorcijumom koji čine "Pro Bekom" d.o.o., Zrenjanin; "Krmivo Produkt"d.o.o., Beograd i
"C Market" a.d., Beograd.

Struktura ponude je sledeća:

Cena za kapital: 3 EUR
Investicije: 5.400.000 EUR
Socijalni program: prihvaćen

Odluka o prihvatanju ponude doneta je nakon uzimanja u obzir sledećih okolnosti:
- Reč je o ponovljenom tenderu. Prvi tender je proglašen neuspelim jer se nije pojavio nijedan zainteresovani kupac, a na ponovljenom tenderu postoji samo jedan ponuđač
- Situacija u preduzeću je izuzetno loša. Postoje veliki dugovi (preko 377 miliona dinara zaključno sa 31.12.2002.), na kraju godine izražen je negativan finansijski rezultat, preduzeće ima problema sa likvidnošću, postoji evidentan višak zaposlenih, konstantno smanjenje iskorišćenosti kapaciteta, pad tržišnog učešća, zastarela oprema.
- Integrisanje DP "Mitros" u pomenuti konzorcijum, a s obzirom na delatnosti članova konzorcijuma, moglo bi pomoći preduzeću da dobije lakši pristup nabavnom i prodajnom tržištu

Napominjemo da odluka da se pristane na pregovore sa potencijalnim kupcem ne znači automatski i njegovu prodaju istom, već će konačna odluka o tome biti doneta tek nakon završetka pregovora, ukoliko Tenderska komisija prihvati rezultat pregovora postignutih od strane Komisije za pregovore sa jedinim ponuđačem.

Tenderska komisija je radila u sledećem sastavu:
1. Dragan Milovanović, ministar za rad i zapošljavanje, predsednik komisije
2. Đorđe Misirkić, pokrajinski sekretar za finansije, predstavnik Vlade Republike Srbije
3. Slavoljub Vićentijević, predsednik Sindikalne organizacije "Mitros", predstavnik Vlade Republike Srbije
4. Rade Bančević, šef odseka za budžet SO Sremska Mitrovica, predstavnik lokalne samouprave
5. Đorđe Kuzminac, v.d. generalnog direktora preduzeća "Mitros", predstavnik subjekta privatizacije
Архива

Предузеће МИТРОС индустријска кланица и фабрика конзерви

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Производња месних прерађевина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива