Измена бр. 3 Јавног позива за АД ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР, БОР

04. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 47/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје капитала субјекта приватизације

ад теретни транспорт бор, бор

МБ: 07219016

Шифра поступка: JP 47/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: ЈР 47/15, на начин како следи:

1. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена предмета продаје који се нуди на продају износи 197.140 ЕУР

2. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

3. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 18.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

4. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 19.714 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

5. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 27.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 10:00 часова по београдском времену.“

6. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају не промењени.

7. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Ивана Јоксимовић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: ijoksimovic@priv.rs

Данијела Славковић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: dslavkovic@priv.rs

8. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.
Теретни транспорт Бор ад
Стечај

Акционарско друштво Теретни Транспорт Бор

Локација:

Бор

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива