Одржана продаја имовине стечајних дужника ДП ПК ''ДЕЛИШЕС" и АД „СОЛИД"

23. јул. 2015.

Дана 23.07.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајних дужника методом Јавног надметањa, и то:

1. Непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДП ПК ''ДЕЛИШЕС" у стечају  

из Владичиног Хана, и то Имовине као јединствене целине, из огласа;

2. Непокретне и покретне имовине стечајног дужника Акционарско друштво за

грађевинарство, трговину и угоститељство „СОЛИД“ у стечају, Сокобања,

и то Имовине као једне целине, из огласа.

Продата је следећа непокретна и покретна имовина:

Ред.

бр.

Предузеће

 

 

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

1.

ДП ПК

''ДЕЛИШЕС" у стечају из Владичиног Хана

Имовина као јединствена целина

11.872.575,00

 

11.872.575,00

 

Фабрика за прераду воћа и поврћа „NECTAR“ доо, Ул. Новосадски пут бр. 5, Бачка Паланка,             Матични број: 08666032

2.

Акционарско друштво за грађевинарство, трговину и угоститељство „СОЛИД“

 у стечају, Сокобања

Имовина као једна целина

2.576.472,00

2.576.472,00

Горан Цветковић,

Ул. Милутина Пејовића бр. 32 Сокобања,

ЈМБГ: 2009975753713

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО. ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО СОЛИД СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сокобања

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива