Неуспешна продаја имовине стечајног дужника "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" а.д. у стечају, Београд

20. јул. 2015.

Дана 20.07.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржанa je продајa имовине стечајног дужника “СТРЕЛА-ШУМАДИЈА” а.д. - у стечају, Београд, методом јавног надметања.

С обзиром да није било заинтересованих купаца, односно да нико није уплатио депозит нити положио банкарску гаранцију, стечајни управник је прогласио неуспелом наведену продају.

Стечај

Аутосаобраћајно предузеће СТРЕЛА ШУМАДИЈА АД - у стечају

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива