Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР БОР

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 47/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

 АД ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР БОР

МБ: 07219016

 

Шифра поступка: JP 47/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АД „ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ“, БОР , МБ: 07219016 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

АД “ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ“, Бор

Матични број:

07219016

Структура капитала (ЦРХоВ):

- Акционарски фонд а.д. Београд: 25.107 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSTRBRE03233, што представља 63,86924% укупног капитала

- ПИО Фонд РС: 3.931 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSTRBRE03233, што представља 10.00000  % укупног капитала

- Остали акционари: 10.272 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSTRBRE03233 , што представља 26.13076 % укупног капитала

Вредност капитала (АПР):


 Уписани новчани капитал

2.009.884,96 EUR

Уплаћени новчани капитал

2.009.884,96 EUR 06.03.2000.3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 29.038 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSTRBRE03233, што представља 73,86924% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-          25.107 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSTRBRE03233, у власништву Акционарског фонда ад Београд, што представља 63,86924% укупног капитала Субјекта приватизације и

-          3.931 акција у власништву Пио фонда а.д. Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSTRBRE03233, што представља 10,00000% укупног капитала Субјекта приватизације.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена предмета продаје који се нуди на продају износи 352.895,71 ЕУР.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.преузмите Јавни позив у целости
Теретни транспорт Бор ад
Стечај

Акционарско друштво Теретни Транспорт Бор

Локација:

Бор

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива