Продат део имовине „Центропромет" у стечају из Шида

14. апр. 2014.

  

Београд, 14. април 2014. године - У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника АД „ЦЕНТРОПРОМЕТ“ у стечају из Шидаметодом јавног надметања:
 
Ред.
бр.
Предузеће
 
 
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
  1.  
АД „ЦЕНТРОПРОМЕТ“ у стечају
Пакет бр. 1
11.606.870,00
18.000.000,00
 
Никола Беговић
 
 
Закључно са 7. априлом 2014. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину имовинских целина 2, 3, 4 и 5, те се продаја за ове целине проглашава неуспешном.
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ЦЕНТРОПРОМЕТ АД, ШИД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Шид

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива