Продат део имовине „Шипад комерц намештај промет" у стечају

17. мар. 2014.

 ПРОДАТ ДЕО ИМОВИНЕ „ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ“ У СТЕЧАЈУ

 
 
Београд, 17. март 2014. године - Део непокретне имовине стечајног дужника ДП „ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ“ у стечају из Београда продат је на јавном надметању купцу ДОО Малиша из Зрењанина за цену од 8.900.000 динара.
 
 
 
Имовина
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
      Купац
ПАКЕТ БР. 1
Пословни простор  трговине - ЛОКАЛ БР. 3, број посебног дела 3, приземље, број улаза 3,  у Бачкој Паланци, ул. Краља Петра I бр. 22, површине 190,29 м2, који се налази у стамбено пословној згради, на к.п. 3259, врста права - својина, облик својине - приватна, носилац права стечајни дужник, уписан у листу непокретности 8617 КО Бачка Паланка - Град, са обимом удела 1/1.
 
7.494.202,00
8.900.000,00
DOO Mališa GSW
Зрењанин
 
Продаје имовинских целина 2 - 9, из огласа о продаји, проглашене су неуспелим, пошто није било заинтересованих купаца.
Стечај

Друштвено предузеће за трговину и услуге ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ - ПРОМЕТ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива