ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДП „Индустрија стакла Панчево" – Панчево

25. мај. 2015.

Агенција за приватизацију објавила је, у дневном листу „Политика“ и на свом сајту, Јавни позив за прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације -  ДП „Индустрија стакла Панчево“ - Панчево.


Право на учешће у поступку имају домаћа  и страна физичка и правна лица.  


Почетна цена за продају имовинске целине износи 100% процењене вредности имовине, односно 11.937.626,58 евра. Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку, најкасније до 15.7.2015. године, до 15:00 часова по београдском времену, на адресу Агенције за приватизацију у Београду, Теразије 23.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.


Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 1.193.762,66 евра.    

                                                        

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 17.7. 2015. године, у просторијама Агенције за приватизацију, Tеразије 23 у Београду.


Комплетан Јавни позив можете погледати на сајту Агенције за приватизацију:


http://www.priv.rs/upload/document/industrija_stakla.pdf


ИНДУСТРИЈА СТАКЛА АД
Стечај

Индустрија стакла ад Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Обликовање и обрада равног стакла

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива