Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013)

Самостални чланови Уредбе о допунама
Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 96/2008)

Члан 2

Одредбе ове уредбе примењују се на продају имовине субјекта који се реструктурира у поступку приватизације за који до дана ступања на снагу ове уредбе није поднета понуда за куповину имовине.


Члан 3

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални чланови Уредбе о изменама
Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 98/2009)


Члан 2[с]

Одредбе ове уредбе примењују се на поступке продаје имовине субјеката приватизације који се реструктурира за који до дана ступања на снагу ове уредбе није истекао рок за откуп продајне документације.

Члан 3[с]

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални чланови Уредбе о изменама и допунама
Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 44/2013)

Члан 6

Ова уредба примењиваће се на продају имовине субјекта који се реструктурира у поступку приватизације, за који до дана ступања на снагу ове уредбе Агенција није донела одлуку о прихватању програма реструктурирања.

Члан 7

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални чланови Уредбе о изменама и допунама
Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 59/2013)

Члан 5

Поступци реструктурирања започети до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се по одредбама ове уредбе.

Члан 6

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".  •  
  • 1 2 3
    4
  •  
Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива